CELVIANO Grand Hybrid

CELVIANO Grand Hybrid

หมวดผลิตภัณฑ์

 • แหล่งเสียง AiR Grand
 • คีย์ที่ทำจากไม้
 • จำนวนคีย์ 88
  จำนวนคีย์ 88
 • คีย์บอร์ด Natural Grand Hammer Action
 • ระบบตอบสนองตามการสัมผัส: 5 ระดับการตอบสนอง
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 256
 • 35 โทนเสียงในเครื่อง
 • แหล่งเสียง AiR Grand
 • คีย์ที่ทำจากไม้
 • จำนวนคีย์ 88
  จำนวนคีย์ 88
 • คีย์บอร์ด Natural Grand Hammer Action
 • ระบบตอบสนองตามการสัมผัส: 5 ระดับการตอบสนอง
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 256
 • 35 โทนเสียงในเครื่อง
 • แหล่งเสียง AiR Grand
 • คีย์ที่ทำจากไม้
 • จำนวนคีย์ 88
  จำนวนคีย์ 88
 • คีย์บอร์ด Natural Grand Hammer Action
 • ระบบตอบสนองตามการสัมผัส: 5 ระดับการตอบสนอง
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 256
 • 26 โทนเสียงในเครื่อง
 • แหล่งเสียง AiR Grand
 • คีย์ที่ทำจากไม้
 • จำนวนคีย์ 88
  จำนวนคีย์ 88
 • คีย์บอร์ด Natural Grand Hammer Action
 • ระบบตอบสนองตามการสัมผัส: 5 ระดับการตอบสนอง
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 256
 • 26 โทนเสียงในเครื่อง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง