เปียโนดิจิตอล CELVIANO

CELVIANO Digital Pianos

หมวดผลิตภัณฑ์

 • แหล่งเสียง AiR Grand
 • คีย์บอร์ด Hammer Action
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 256
 • 26 โทนเสียงในเครื่อง
 • แหล่งเสียง AiR
 • คีย์บอร์ด Hammer Action
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 256
 • 250 โทนเสียงในเครื่อง
AP-470

AP-470

มีสีให้เลือกหลากหลาย

 • AP-470 Black wood tone finish
 • AP-470 Oak tone finish
 • AP-470 White wood tone finish
 • แหล่งเสียง AiR
 • คีย์บอร์ด Hammer Action
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 256
 • 22 โทนเสียงในเครื่อง
 • การเชื่อมต่อกับแอป
  การเชื่อมต่อกับแอป
AP-460

AP-460

มีสีให้เลือกหลากหลาย

 • AP-460 Black wood tone finish
 • AP-460 Oak tone finish
 • AP-460 White wood tone finish
 • แหล่งเสียง AiR
 • คีย์บอร์ด Hammer Action
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 256
 • 18 โทนเสียงในเครื่อง
AP-270

AP-270

มีสีให้เลือกหลากหลาย

 • AP-270 Black wood tone finish
 • AP-270 Oak tone finish
 • AP-270 White wood tone finish
 • แหล่งเสียง AiR
 • คีย์บอร์ด Hammer Action
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 192
 • 22 โทนเสียงในเครื่อง
 • การเชื่อมต่อกับแอป
  การเชื่อมต่อกับแอป
AP-260

AP-260

มีสีให้เลือกหลากหลาย

 • AP-260 Oak tone finish
 • AP-260 Black wood tone finish
 • แหล่งเสียง AiR
 • คีย์บอร์ด Hammer Action
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 128
 • 18 โทนเสียงในเครื่อง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง