เปียโนดิจิตอล CELVIANO

CELVIANO Digital Pianos

หมวดผลิตภัณฑ์

 • แหล่งเสียง AiR Grand
 • จำนวนคีย์ 88
  จำนวนคีย์ 88
 • คีย์บอร์ด Hammer Action
 • ระบบตอบสนองตามการสัมผัส: 3 ระดับการตอบสนอง
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 256
 • 26 โทนเสียงในเครื่อง
 • แหล่งเสียง AiR
 • จำนวนคีย์ 88
  จำนวนคีย์ 88
 • คีย์บอร์ด Hammer Action
 • ระบบตอบสนองตามการสัมผัส: 3 ระดับการตอบสนอง
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 256
 • 250 โทนเสียงในเครื่อง
AP-470

AP-470

มีสีให้เลือกหลากหลาย

 • AP-470 ไม้โทนดำขัดเงา
 • AP-470 ไม้โทนสีโอ๊คขัดเงา
 • AP-470 ไม้โทนสีขาวขัดเงา
 • แหล่งเสียง AiR
 • จำนวนคีย์ 88
  จำนวนคีย์ 88
 • คีย์บอร์ด Hammer Action
 • ระบบตอบสนองตามการสัมผัส: 3 ระดับการตอบสนอง
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 256
 • 22 โทนเสียงในเครื่อง
AP-460

AP-460

มีสีให้เลือกหลากหลาย

 • AP-460 ไม้โทนดำขัดเงา
 • AP-460 ไม้โทนสีโอ๊คขัดเงา
 • AP-460 ไม้โทนสีขาวขัดเงา
 • แหล่งเสียง AiR
 • จำนวนคีย์ 88
  จำนวนคีย์ 88
 • คีย์บอร์ด Hammer Action
 • ระบบตอบสนองตามการสัมผัส: 3 ระดับการตอบสนอง
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 256
 • 18 โทนเสียงในเครื่อง
AP-270

AP-270

มีสีให้เลือกหลากหลาย

 • AP-270 ไม้โทนดำขัดเงา
 • AP-270 ไม้โทนสีโอ๊คขัดเงา
 • AP-270 ไม้โทนสีขาวขัดเงา
 • แหล่งเสียง AiR
 • จำนวนคีย์ 88
  จำนวนคีย์ 88
 • คีย์บอร์ด Hammer Action
 • ระบบตอบสนองตามการสัมผัส: 3 ระดับการตอบสนอง
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 192
 • 22 โทนเสียงในเครื่อง
AP-260

AP-260

มีสีให้เลือกหลากหลาย

 • AP-260 ไม้โทนสีโอ๊คขัดเงา
 • AP-260 ไม้โทนดำขัดเงา
 • แหล่งเสียง AiR
 • จำนวนคีย์ 88
  จำนวนคีย์ 88
 • คีย์บอร์ด Hammer Action
 • ระบบตอบสนองตามการสัมผัส: 3 ระดับการตอบสนอง
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 128
 • 18 โทนเสียงในเครื่อง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง