เครื่องคิดเลขสำหรับคลังสินค้า

หมวดผลิตภัณฑ์

 • ประเภทตั้งโต๊ะขนาดเล็ก
  ประเภทตั้งโต๊ะขนาดเล็ก
 • DIGIT
  12 หลัก
 • การคำนวณเศษเหลือ
  การคำนวณเศษเหลือ
 • Tax calculation
  การคำนวณภาษี
 • พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
  พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่

คุณสมบัติ

คำนวณจำนวนกล่องที่จัดส่งและปริมาณการจัดส่งแบบรายชิ้นได้ในขั้นตอนเดียว!

เครื่องคิดเลขสำหรับร้านค้า

การคำนวณเศษเหลือ

คำนวณผลหารและเศษเหลือได้อย่างรวดเร็ว

ฟังก์ชันเงินทอน

การคำนวณวันและเวลา

มีประโยชน์สำหรับการควบคุมสต็อคในคลังสินค้าและการจัดการแรงงาน

ต้นทุน ราคาขาย และกำไรขั้นต้น

เครื่องคิดเลขแบบพิเศษนี้มาพร้อมกับฟังก์ชันการคำนวณเศษเหลือซึ่งจะแสดงผลเศษเหลือที่ได้จากการหารออกมา เพื่อการทำงานในคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การคำนวณเศษเหลือ

ในคลังสินค้า มีการใช้เครื่องคิดในการตรวจสอบสภาพสินค้า การนับสต็อค และการหยิบสินค้า

ฟังก์ชันการคำนวณเศษเหลือสำหรับการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ฟังก์ชันเงินทอน
ต้นทุน ราคาขาย และกำไรขั้นต้น

ตัวอย่าง

เมื่อมีปริมาณจัดส่งที่ต้องการคือ 960 กล่อง และจำนวนสินค้าในแต่ละกล่องที่จัดส่งคือ 360 ชิ้น เพราะฉะนั้นจะต้องใช้กล่องเท่าใด และเศษสินค้าเหลือคือเท่าใด

คำนวณแบบปกติ

การคำนวณสามชั้นเป็นสิ่งจำเป็น

ฟังก์ชันเงินทอน

MP-12R

แสดงเศษเหลือภายในการคำนวณครั้งเดียว

ต้นทุน ราคาขาย และกำไรขั้นต้น

การคำนวณวันและเวลา

EX 1

หากวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้นคือ 120 วันจากวันที่ผลิต เพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์จะหมดอายุวันที่เท่าใดหากวันที่ผลิตคือวันที่ 14 กรกฎาคม

ฟังก์ชันเงินทอน

EX 2

พนักงานคนหนึ่งทำงานมาเป็นเวลา 7 ชั่วโมง 53 นาทีในวันแรก และทำงาน 8 ชั่วโมง 38 นาทีในวันต่อมา พนักงานคนนั้นทำงานรวมกันสองวันเป็นเวลาเท่าใด

ต้นทุน ราคาขาย และกำไรขั้นต้น

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง