รุ่นการแสดงผลเป็นประโยคทางคณิตศาสตร์ที่เหมือนจริง -ตั้งโปรแกรมไม่ได้-

หมวดผลิตภัณฑ์

 • จำนวนฟังก์ชัน: 417
  จำนวนฟังก์ชัน: 417
 • Natural textbook display
  การแสดงผลเป็นประโยคทางคณิตศาสตร์ที่เหมือนจริง
 • พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
  พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
 • จำนวนฟังก์ชัน: 252
  จำนวนฟังก์ชัน: 252
 • Natural textbook display
  การแสดงผลเป็นประโยคทางคณิตศาสตร์ที่เหมือนจริง
 • พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
  พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
 • จำนวนฟังก์ชัน: 252
  จำนวนฟังก์ชัน: 252
 • Natural textbook display
  การแสดงผลเป็นประโยคทางคณิตศาสตร์ที่เหมือนจริง
 • AAA × 1 (LR03)
 
การแสดงผลเป็นประโยคทางคณิตศาสตร์ที่เหมือนจริง

รูปแบบการแสดงผลเป็นประโยคทางคณิตศาสตร์ที่เหมือนจริง!

รุ่นสำหรับชั้นเรียนที่ใช้ง่ายสำหรับการสอนและการเรียน
ผลสมการและการคำนวณจะแสดงในรูปแบบตำรา

NATURAL-V.P.A.M

แสดงผลที่ป้อนในรูปแบบประโยคทางคณิตศาสตร์ที่เหมือนจริง

แสดงผลนิพจน์และตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ที่ป้อนในรูปแบบรูปแบบการเขียน

แสดงผลที่ป้อนในรูปแบบประโยคทางคณิตศาสตร์ที่เหมือนจริง

ให้ผลลัพธ์ในรูปแบบประโยคทางคณิตศาสตร์ที่เหมือนจริง

ผลการคำนวณจะปรากฏในรูปแบบเดียวกันกับการเขียน

ให้ผลลัพธ์ในรูปแบบประโยคทางคณิตศาสตร์ที่เหมือนจริง

หน้าจอ Full dot

การแสดงผลสมการและข้อมูลสถิติอยู่ในรูปแบบที่ชัดเจน อ่านง่าย

หน้าจอ Full dot

* สามารถใช้วิธีป้อนข้อมูลแบบที่คุ้นเคยด้วย

ติดตั้งการแสดงผลเป็นประโยคทางคณิตศาสตร์ที่เหมือนจริงและคุณสมบัติอื่นๆ ที่มีประโยชน์ในการรองรับการใช้งานในชั้นเรียน!

มีรูปแบบการแสดงผลเป็นประโยคทางคณิตศาสตร์ที่เหมือนจริงสำหรับการแสดงผลลัพธ์สมการและการคำนวณอย่างที่ปรากฏในตำรา!

ตัวอย่างการแสดงผลเป็นประโยคทางคณิตศาสตร์ที่เหมือนจริง

ตัวอย่างการแสดงผลเป็นประโยคทางคณิตศาสตร์ที่เหมือนจริง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง