โมเดลกราฟิก CAS

หมวดผลิตภัณฑ์

 • กราฟ 3 มิติ
  กราฟ 3 มิติ
 • ระบบพีชคณิตของคอมพิวเตอร์ (CAS)
  ระบบพีชคณิตของคอมพิวเตอร์ (CAS)
 • หน้าจอสี
 • หน่วยความจำ : 500KB
  หน่วยความจำ : 500KB
 • Natural textbook display
  การแสดงผลเป็นประโยคทางคณิตศาสตร์ที่เหมือนจริง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง