fx-CG50

fx-CG50

ปิด

 • สีอาจแตกต่างจากของจริงเล็กน้อย

fx-CG50

กราฟ 3 มิติ
กราฟ 3 มิติ
หน้าจอสี
AP/SAT/SAT Subject/PSAT/NMSQT/ACT/IB
AP / SAT / SAT Subject / PSAT / NMSQT / ACT / IB
เหมาะสำหรับการสอบ AP, SAT, SAT Subject, PSAT, NMSQT และ ACT & IB
จำนวนฟังก์ชัน : มากกว่า 2900
จำนวนฟังก์ชัน : มากกว่า 2900
Natural textbook display
การแสดงผลเป็นประโยคทางคณิตศาสตร์ที่เหมือนจริง
แสดงนิพจน์เหมือนกับที่ปรากฏในตำรา

คุณสมบัติ

กราฟ 3 มิติ

ประเภทกราฟ 3 มิติ

มีประเภทกราฟ 3 มิติสี่ประเภท (กราฟทรงกลม,กราฟทรงกระบอก,กราฟเชิงระนาบ และกราฟเชิงเส้น) สามารถวาดกราฟ 3 มิติอย่างง่ายดายโดยใช้แม่แบบ (คุณสมบัติที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องคิดเลขเป็นครั้งแรก)

แม่แบบ
แม่แบบ

กราฟทรงกลม
กราฟทรงกลม
กราฟทรงกระบอก
กราฟทรงกระบอก
กราฟเชิงระนาบ
กราฟเชิงระนาบ
กราฟเชิงเส้น
กราฟเชิงเส้น

วาดและแสดงกราฟ 3 มิติ ได้สูงสุดถึงสามกราฟ

จดจำรูปแบบกราฟและความสัมพันธ์เชิงคณิตศาสตร์ได้ระหว่าง 2 หรือ 3 กราฟ

มี 3 สมการ
มี 3 สมการ
สมการแบบทรงกระบอกและเชิงระนาบ
สมการแบบทรงกระบอกและเชิงระนาบ
กราฟทรงกระบอกและระนาบ
กราฟทรงกระบอกและระนาบ

คำนวณความสัมพันธ์ระหว่างสมการและกราฟ 3 มิติ

สมการ
สมการ
กราฟ 3 มิติ
กราฟ 3 มิติ

เลือกรูปแบบสมการ เวกเตอร์ หรือจุดเมื่อป้อนสมการของกราฟ 3 มิติ

รูปแบบสมการ
รูปแบบสมการ
รูปแบบเวกเตอร์
รูปแบบเวกเตอร์
รูปแบบจุด
รูปแบบจุด

พบกับกราฟเชิงคณิตศาสตร์แบบ 3 มิติ

① ซูมเข้าและซูมออก
ซูมเข้า
ซูมเข้า
ซูมออก
ซูมออก
② การหมุนแบบแนวตั้งและแนวนอน
การหมุนแนวตั้ง
การหมุนแนวตั้ง
การหมุนแนวนอน
การหมุนแนวนอน
③ ภาคตัดขวาง
ภาคตัดขวาง
ภาคตัดขวาง
④ มุมมองแกน X, แกน Y, แกน Z
มุมมองแกน X
มุมมองแกน X
มุมมองแกน Z
มุมมองแกน Z

การใช้งาน E-CON4

คุณลักษณะนี้ซึ่งมีอินเตอร์เฟสผู้ใช้ที่เรียบง่าย มีประสิทธิภาพยิ่งในการรวบรวมข้อมูลสำหรับใช้ในบทเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มีการจดจำแบบ Auto-ID ที่ช่วยให้สามารถวาดกราฟจากข้อมูลที่รวบรวมมาได้แบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องตั้งค่าให้ซับซ้อน

ฟังก์ชันแคตตาล็อก

เลือกคำสั่งที่ต้องการอย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยการใช้ฟังก์ชันแคตตาล็อก

การค้นหาตัวอักษร
การค้นหาตัวอักษร
การค้นหาประวัติการคำนวณ
การค้นหาประวัติการคำนวณ
การค้นหาประเภท
การค้นหาประเภท

โหมดการสอบ

โหมดนี้ช่วยให้คุณเตรียมเครื่องคิดเลขสำหรับการสอบได้อย่างรวดเร็ว โหมดนี้จะจำกัดการเข้าถึงหน่วยความจำ โปรแกรม ฟังก์ชัน และแอปพลิเคชัน ซึ่งฟังก์ชันเหล่านี้จะถูกปิดการใช้งานในช่วงระหว่างการสอบ

เพิ่มประสิทธิภาพแผนการเรียนของคุณโดยการลิงค์เครื่องคิดเลขกับอุปกรณ์ต่างๆ

อุปกรณ์ต่อพ่วง

อุปกรณ์ต่อพ่วง

ซอฟต์แวร์ (Manager)

Manager คือซอฟต์แวร์ที่เลียนแบบการทำงานของเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์แสดงผลแบบกราฟิก รุ่น fx-CG50 ซอฟต์แวร์นี้ช่วยอาจารย์ในการเตรียมเนื้อหาการสอน (กิจกรรม) และนำเสนอแก่นักศึกษาในห้องเรียนโดยการใช้โปรเจคเตอร์ (เวิร์กชอป)

ซอฟต์แวร์ (Manager)

วิธีการสมัครสมาชิก

มี 2 วิธีการสมัครสมาชิก: ทางออนไลน์หรือการ์ด

fx-CG Manager PLUS Subscription

สำหรับ fx-CG Series

• การเลียนแบบการทำงานของเครื่องคิดเลข fx-CG50
สำหรับ Windows
สำหรับ Mac

ซอฟต์แวร์ (Manager)

สิทธิ์การใช้งาน fx-CG Manager PLUS Subscription สำหรับเครื่องคิดเลข fx-CG20 Series นั้นสามารถใช้
เป็นสิทธิ์การใช้งานเดียวกันกับ fx-CG Manager PLUS Subscription สำหรับเครื่องคิดเลข fx-CG50 Series ได้

ตัวเลือกสิทธิ์การใช้งาน

การ์ด
การ์ด

ระยะเวลาสิทธิ์การใช้งานหมดอายุ 1 ปี

• FA-CG1SA (สิทธิ์การใช้งานเดียว)
• FA-CG1SB (10 สิทธิ์การใช้งาน)
• FA-CG1SC (30 สิทธิ์การใช้งาน)
• FA-CG1SD (100 สิทธิ์การใช้งาน)


ทางออนไลน์
ทางออนไลน์

ระยะเวลาสิทธิ์การใช้งานหมดอายุ 1 ปี

• FA-CG-1-W1A (สิทธิ์การใช้งานเดียว)
• FA-CG1-W1B (10 สิทธิ์การใช้งาน)
• FA-CG1-W1C (30 สิทธิ์การใช้งาน)
• FA-CG1-W1D (100 สิทธิ์การใช้งาน)


ระยะเวลาสิทธิ์การใช้งานหมดอายุ 3 ปี

• FA-CG1-W3A (สิทธิ์การใช้งานเดียว)
• FA-CG1-W3B (10 สิทธิ์การใช้งาน)
• FA-CG1-W3C (30 สิทธิ์การใช้งาน)
• FA-CG1-W3D (100 สิทธิ์การใช้งาน)

ฟังก์ชันพื้นฐาน

• หน่วยวัดมุม, การแปลงหน่วยวัดมุม (Deg, Rad, Grad)
• ฟังก์ชันตรีโกณมิติ, ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน
• ฟังก์ชันไฮเพอร์โบลา, ฟังก์ชันไฮเพอร์โบลาผกผัน
• ฟังก์ชันเอ็กซ์โปเนนต์, ฟังก์ชันลอการิทึม
• ฟังก์ชันเลขยกกำลัง (รากที่สอง, รากที่สาม, ยกกำลังสอง, เลขยกกำลัง, รากกรณฑ์)
• การแปลงพิกัด (Pol, Rec)
• การจัดหมู่/การเรียงสับเปลี่ยน (nCr, nPr)
• แฟกทอเรียล, อินเวอร์ส, การสุ่มตัวเลข, การสุ่มตัวอย่างของรายการที่มีอยู่, เศษส่วน
• การคำนวณตรรกะ
• การแปลงเลขฐานหกสิบ ↔ เป็นฐานสิบ
• การคำนวณเมตริกซ์
• การคำนวณเวกเตอร์
• การคำนวณจำนวนเชิงซ้อน
• การคำนวณ/การแปลงเลขฐาน n
• การคำนวณข้อมูลในรายการ
• การปัดเศษ
• รูปแบบการแสดงผล
• การแปลงหน่วย (ซอฟต์แวร์ติดตั้งมาแล้ว)
• การคำนวณสัญลักษณ์ทางวิศวกรรม
• สัญกรณ์วิศวกรรม

การทำกราฟ (Graphing)

• กราฟ 3 มิติ (ซอฟต์แวร์ติดตั้งมาแล้ว)
• การวาดกราฟแกนพิกัดฉาก, การวาดกราฟพิกัดเชิงขั้ว
• กราฟอินทิเกรชัน
• การวาดกราฟฟังก์ชันพาราเมตริก, การวาดกราฟอสมการ
• การติดตาม, ซูม (บ็อกซ์ซูม, ขยาย, ย่อ, ซูมอัตโนมัติ)
• ตารางและกราฟ
• กราฟคู่ (ตารางกับกราฟ, กราฟกับกราฟ)
• การร่าง (เส้นสัมผัส, เส้นปกติ, ฟังก์ชันผกผัน)
• การหาค่า (ราก, ค่าต่ำสุด, ค่าสูงสุด, อินเตอร์เซ็คชัน, การอินทิเกรต: การปรับปรุงการคำนวณอินทิกรัล (การคำนวณอินทิกรัลแบบเรียลไทม์), ฟังก์ชันการคำนวณอินทิกรัลใหม่ (อินทิกรัลแบบผสม))
• กราฟไดนามิก
• กราฟภาคตัดกรวย
• กราฟแบบเวียนเกิด
• การพล็อตรูปภาพ (ซอฟต์แวร์ติดตั้งมาแล้ว)

สถิติ

• การวิเคราะห์ทางสถิติตามรายการแบบหนึ่งและสองตัวแปร
• การคำนวณการถดถอยทางสถิติ
• พล็อตทางสถิติ (สแกตเตอร์พล็อต, xyLine, พล็อตความน่าจะเป็นแบบปกติ, ฮีสโตแกรม, พล็อตแผนภาพ)
• กราฟการถดถอยทางสถิติ (เชิงเส้น, มัธยฐาน-มัธยฐาน, กำลังสอง, กำลังสาม, กำลังสี่, ลอการิทึม, เอ็กซ์โปเนนเชียล, ยกกำลัง, ค่าไซน์, การถดถอยทางโลจิสติก)
• การคำนวณทางสถิติขั้นสูง: การทดสอบ (Z-test, t-test, χ²-test, F-test, ANOVA), ช่วง (Z-interval, t-interval), การแจกแจง
• แผนภูมิวงกลม
• กราฟแท่ง

ตัวเครื่อง

• แหล่งจ่ายไฟ : แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AAA สี่ก้อนหรือแบตเตอรี่นิกเกิลเมทัลไฮไดรด์สี่ก้อน
• อายุการใช้งานแบตเตอรี่โดยประมาณ (ชั่วโมง) : 140 (แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AAA), 85 (แบตเตอรี่นิกเกิลเมทัลไฮไดรด์) โดยสมมติว่าใช้เวลาคำนวณ 5 นาทีและแสดงผล 55 นาทีต่อชั่วโมง
• การแสดงผลแบบจุดโดยการต่อแบบเมตริกซ์ : 216 x 384 จุด
• ความจุของหน้าจอ (ตัวอักษร) : 21 x 8
• หน่วยการทำงานภายใน : 15
• ระดับวงเล็บที่ซ้อนกัน : 26
• การสื่อสารข้อมูล : ผ่านทางสายเคเบิล 3 พิน, สาย USB
• พอร์ตอนุกรมแบบ 3 พิน
• พอร์ต USB

ข้อมูลจำเพาะ

 • กราฟ 3 มิติ
  กราฟ 3 มิติ

 • หน้าจอสี

 • AP/SAT/SAT Subject/PSAT/NMSQT/ACT/IB
  AP / SAT / SAT Subject / PSAT / NMSQT / ACT / IB เหมาะสำหรับการสอบ AP, SAT, SAT Subject, PSAT, NMSQT และ ACT & IB

 • จำนวนฟังก์ชัน : มากกว่า 2900
  จำนวนฟังก์ชัน : มากกว่า 2900

 • Natural textbook display
  การแสดงผลเป็นประโยคทางคณิตศาสตร์ที่เหมือนจริง แสดงนิพจน์เหมือนกับที่ปรากฏในตำรา

 • DIGIT
  10 + 2 หลัก การแสดงค่าแมนทิสสา 10 หลัก + เอ็กซ์โปเนนต์ 2 หลัก

 • Dot matrix display
  การแสดงผลแบบจุดโดยการต่อแบบเมตริกซ์ หน้าจอความละเอียดสูงแสดงกราฟที่สวยงามทุกครั้ง

 • Icon menu
  เมนูไอคอน ระบุการดำเนินการที่คุณต้องการโดยเลือกไอคอนหรือจำนวนที่ป้อน

 • Multi-replay
  การเรียกคืนจำนวนมาก เรียกคืนสูตรที่คำนวณไปก่อนหน้านี้ได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดายสำหรับการแก้ไขและคำนวณใหม่

 • Plastic keys
  ปุ่มพลาสติก ได้รับการดีไซน์และกำหนดโครงสร้างสำหรับการทำงานที่ง่ายดาย

 • การสร้างตาราง คุณสามารถสร้างตารางตัวเลขจากสมการโดยการป้อนสมการฟังชัน นอกจากนี้ กราฟยังสามารถแสดงฟังก์ชันการทำกราฟได้

 • Data communication with a personal computer
  การสื่อสารข้อมูลกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล สามารถสื่อสารข้อมูลกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

 • อุปกรณ์บันทึกข้อมูล คุณสามารถดึงบันทึกข้อมูลจากการทดลองทางวิทยาศาสตร์ได้

 • สเปรดชีท

 • Metric conversion function
  ฟังก์ชันการแปลงค่าเมตริก การแปลงค่าระหว่างหน่วยเมตริกกับหน่วยวัดอื่นๆ

 • การเชื่อมต่อกับพีซี

 • สถิติระดับกลาง ฟังก์ชันทางสถิติ เช่น การคำนวณทางสถิติของตัวแปรแบบเปรียบเทียบ ฟังก์ชันการแสดงควอไทล์และรายการสำหรับการเรียนรู้แบบรวดเร็วและแบบละเอียด

 • แบตเตอรี่ขนาด AAA

 • List based STAT-data editor
  ฟังก์ชันแก้ไขข้อมูล STAT ในรูปแบบรายการ การดูและแก้ไขข้อมูลที่ป้อนในรูปแบบรายการ การแสดงกลุ่มข้อมูล (x-data, y-data, ความถี่) และข้อมูลแวดล้อม

 • สมการ

 • การคำนวณเลขฐาน-n เลขฐานสอง/เลขฐานแปด/เลขฐานสิบหก

 • ค่าคงที่ทางวิทยาศาสตร์ คุณสามารถใช้ค่าคงที่ที่ใช้ในคาบเรียนฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ได้

 • ฟังก์ชันคณิตศาสตร์พื้นฐาน ตรีโกณมิติ, เอ็กซ์โปเนนเชียลและลอการิทึม และอื่นๆ

 • ความละเอียดสูง เราเลือกรุ่นที่มีความละเอียดสูงมากขึ้นในรุ่นที่ตั้งโปรแกรมไม่ได้ และรุ่นที่มีความละเอียดสูงมากขึ้นกับรุ่นรุ่นที่ตั้งโปรแกรมได้

 • การทำกราฟ (Graphing)

 • การคำนวณตัวเลขที่ซับซ้อน

 • สถิติขั้นสูง รองรับสถิติขั้นสูงด้วยคำนวนการแจกแจงขั้นสูง 7 รูปแบบ

 • สถิติพื้นฐาน ฟังก์ชันสถิติพื้นฐาน เช่น ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการถดถอย

 • เวคเตอร์

 • อินทิเกรชัน

 • QR Code คุณสามารถดูกราฟบนสมาร์ทโฟน หรืออื่นๆ ได้ด้วยการใช้ QR Code

 • การเงิน ฟังก์ชันทางการเงินในเครื่อง ทำให้คำนวณทางการเงินได้ง่าย

 • การหาอนุพันธ์

 • เมตริกซ์

ขนาดตัวเครื่อง / น้ำหนักรวม

 • ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) : 188.5×89×18.6มม.
 • น้ำหนัก : 230กรัม

แนะนำ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง