fx-992s

fx-992s

ปิด

 • สีอาจแตกต่างจากของจริงเล็กน้อย

fx-992s

รุ่นก่อนหน้า

DIGIT
12 + 2 หลัก
แสดงค่าแมนทิสสา12 หลัก + เอ็กซ์โปเนนต์ 2 หลัก

คุณสมบัติ

 

การคำนวณตัวเลขที่ซับซ้อนภายในเครื่องพร้อมด้วยค่าคงที่ทางวิทยาศาสตร์ 128 ค่า

 • การคำนวณทางสถิติ
 • การคำนวณสัญลักษณ์ทางวิศวกรรม
 • การคำนวณเลขฐาน-n การคำนวณ/การแปลง

ข้อมูลจำเพาะ

 • DIGIT
  12 + 2 หลัก แสดงค่าแมนทิสสา12 หลัก + เอ็กซ์โปเนนต์ 2 หลัก

 • Regular percent
  เปอร์เซ็นต์ปกติ การคำนวณเปอร์เซ็นต์ปกติ

 • พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
  พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เมื่อมีแสงเพียงพอ ใช้พลังงานแบตเตอรี่เมื่อแสงไม่เพียงพอ

 • V.P.A.M.
  V.P.A.M. (Visually Perfect Algebraic Method) การคำนวณให้ผลตรงตามที่เขียน สัญลักษณ์สถานะการคำนวณและคุณสมบัติการแสดงผลในส่วนกลางช่วยให้การคำนวณง่ายขึ้น

ขนาดตัวเครื่อง / น้ำหนักรวม

 • ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) : 144×73×9มม.
 • น้ำหนัก : 75กรัม

แนะนำ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง