fx-991MS

fx-991MS

ปิด

 • สีอาจแตกต่างจากของจริงเล็กน้อย

fx-991MS

จำนวนฟังก์ชัน: 401
จำนวนฟังก์ชัน: 401
พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เมื่อมีแสงเพียงพอ ใช้พลังงานแบตเตอรี่เมื่อแสงไม่เพียงพอ

คุณสมบัติ

 • การคำนวณเศษส่วน
 • การจัดหมู่และการจัดลำดับ
 • สถิติ (โปรแกรมดาต้า STAT, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน, การวิเคราะห์การถดถอย)
 • หน่วยความจำ 9 ตัวแปร
 • มาพร้อมกับตัวเครื่องแบบสไลด์

ฟังก์ชัน fx-82MS/85MS/350MS นอกเหนือจาก:

 • การคำนวณสมการ
 • อินทิเกรชัน/การคำนวณดิฟเฟอเรนเชียล
 • การคำนวณเลขฐาน-n การคำนวณ/การแปลง
 • การคำนวณตัวเลขที่ซับซ้อน
 • การคำนวณเมตริกซ์
 • การคำนวณเวคเตอร์
 • ค่าคงที่ทางวิทยาศาสตร์ 40 ค่า

ข้อมูลจำเพาะ

 • ตั้งโปรแกรมไม่ได้

 • จำนวนฟังก์ชัน: 401
  จำนวนฟังก์ชัน: 401

 • DIGIT
  10 + 2 หลัก การแสดงค่าแมนทิสสา 10 หลัก + เอ็กซ์โปเนนต์ 2 หลัก

 • Dot matrix display
  การแสดงผลแบบจุดโดยการต่อแบบเมตริกซ์ หน้าจอความละเอียดสูงแสดงกราฟที่สวยงามทุกครั้ง

 • Regular percent
  เปอร์เซ็นต์ปกติ การคำนวณเปอร์เซ็นต์ปกติ

 • Multi-replay
  การเรียกคืนจำนวนมาก เรียกคืนสูตรที่คำนวณไปก่อนหน้านี้ได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดายสำหรับการแก้ไขและคำนวณใหม่

 • พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
  พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เมื่อมีแสงเพียงพอ ใช้พลังงานแบตเตอรี่เมื่อแสงไม่เพียงพอ

 • Plastic keys
  ปุ่มพลาสติก ได้รับการดีไซน์และกำหนดโครงสร้างสำหรับการทำงานที่ง่ายดาย

 • S-V.P.A.M.
  S-V.P.A.M. (Super Visually Perfect Algebraic Method) คุณสมบัติทั้งหมดของ V.P.A.M. ที่มีอยู่ ซีรี่ส์ที่มีหน้าจอใหม่แบบสองบรรทัดและฟังก์ชัน Replay ที่มีประโยชน์ ทั้งหมดนี้ช่วยให้คณิตศาสตร์เป็นเรื่องง่ายในการใช้งานและเข้าใจง่ายกว่าที่ผ่านมา

 • STAT-data editor
  ฟังก์ชันแก้ไขข้อมูล STAT การดูและแก้ไขข้อมูลที่ป้อนแบบย้อนหลัง

 • ฟังก์ชันคณิตศาสตร์พื้นฐาน ตรีโกณมิติ, เอ็กซ์โปเนนเชียลและลอการิทึม และอื่นๆ

 • การคำนวณตัวเลขที่ซับซ้อน

 • สถิติพื้นฐาน ฟังก์ชันสถิติพื้นฐาน เช่น ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการถดถอย

 • เวคเตอร์

 • Metric conversion function
  ฟังก์ชันการแปลงค่าเมตริก การแปลงค่าระหว่างหน่วยเมตริกกับหน่วยวัดอื่นๆ

 • เมตริกซ์

 • การหาอนุพันธ์

 • แบบไม่วาดกราฟ

 • สมการ

 • การคำนวณเลขฐาน-n เลขฐานสอง/เลขฐานแปด/เลขฐานสิบหก

 • ค่าคงที่ทางวิทยาศาสตร์ คุณสามารถใช้ค่าคงที่ที่ใช้ในคาบเรียนฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ได้

 • อินทิเกรชัน

ขนาดตัวเครื่อง / น้ำหนักรวม

 • ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) : 155×78×13มม.
 • น้ำหนัก : 105กรัม

แนะนำ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง