fx-9860GII SD

fx-9860GII SD

ปิด

 • สีอาจแตกต่างจากของจริงเล็กน้อย

fx-9860GII SD

ช่องเสียบการ์ด SD
ช่องเสียบการ์ด SD
AP/SAT/SAT Subject/PSAT/NMSQT/ACT/IB
AP / SAT / SAT Subject / PSAT / NMSQT / ACT / IB
เหมาะสำหรับการสอบ AP, SAT, SAT Subject, PSAT, NMSQT และ ACT & IB
จำนวนฟังก์ชัน : มากกว่า 2900
จำนวนฟังก์ชัน : มากกว่า 2900
Natural textbook display
การแสดงผลเป็นประโยคทางคณิตศาสตร์ที่เหมือนจริง
แสดงนิพจน์เหมือนกับที่ปรากฏในตำรา

คุณสมบัติ

 

อินเตอร์เฟซที่ใช้ง่าย

อินเตอร์เฟซที่ใช้ง่าย

 • การวาดกราฟพิกัดสามเหลี่ยม, การวาดกราฟพิกัดเชิงขั้ว
 • กราฟอินทิเกรชัน
 • การทำกราฟฟังก์ชันพาราเมตริก, การทำกราฟที่ไม่เท่ากัน
 • การติดตาม, ซูม (บ็อกซ์ซูม, ขยาย, ย่อ, ซูมอัตโนมัติ)
 • ตารางและกราฟ
 • กราฟคู่ (ตารางกับกราฟ, กราฟกับกราฟ)
 • สเก็ตช์ (เส้น tangent line, เส้นปกติ, ฟังก์ชันผกผัน)
 • การหาผลเฉลย (ราก, ค่าต่ำสุด, ค่าสูงสุด, อินเตอร์เซ็คชัน, อินทิเกรชัน)
 • กราฟไดนามิก
 • กราฟภาคตัดกรวย
 • กราฟแบบเรียกตัวเอง
 • การวิเคราะห์ทางสถิติ List-based แบบหนึ่งและสองตัวแปร
 • การคำนวณการถดถอยทางสถิติ
 • พล็อตทางสถิติ (สแกตเตอร์พล็อต, xyLine, พล็อตความน่าจะเป็นแบบปกติ, ฮีสโตแกรม, พล็อตแผนภาพ)
 • กราฟการถดถอยทางสถิติ (linear, med-med, quadratic, cubic, quartic, logarithmic, exponential, power, sinusoidal, logistic regression)
 • การคำนวณทางสถิติขั้นสูง: การทดสอบ (Z-test, t-test, Chi square test, F-test, ANOVA), ช่วง (Z-interval, t-interval), การแจกแจง
 • แผนภูมิวงกลม
 • กราฟแท่ง
 • ฟังก์ชันเลขยกกำลัง (รากที่สอง, รากที่สาม, รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส, เลขยกกำลัง, รากกรณฑ์)
 • GCD/LCM
 • การแปลงพิกัด (Pol, Rec)
 • การจัดหมู่/การจัดลำดับ (nCr, nPr)
 • แฟกทอเรียล, ผกผัน, จำนวนแบบสุ่ม, เศษส่วน
 • ตรรกะ
 • การคำนวณเมตริกซ์
 • การคำนวณตัวเลขที่ซับซ้อน
 • การคำนวณเลขฐาน-n การคำนวณ/การแปลง
 • การคำนวณดาต้าใน List
 • การแปลงค่าเมตริกซ์
 • การให้ผลลัพธ์ในรูปแบบประโยคทางคณิตศาสตร์ที่เหมือนจริง
 • ประวัติการคำนวณ
 • สเปรดชีตและพล็อตทางสถิติ
 • ตัวแก้สมการตัวเลข, สมการหลายชั้น, สมการโพลีโนเมียล
 • การคำนวณทางการเงิน
 • การตั้งโปรแกรม
 • เมนูไอคอน
 • ช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำ SD (fx-9860GII SD เท่านั้น)
 • การสื่อสารดาต้า
 • หน่วยความจำสำหรับผู้ใช้: 62,000 ไบต์, หน่วยความจำในพื้นที่จัดเก็บสำหรับผู้ใช้: 1.5 M ไบต์

คุณสมบัติของตัวเครื่อง

LCD ความละเอียดสูง

หน้าจอ LCD ความละเอียดสูง ขนาดใหญ่ 64 × 128 จุดของ fx-9860GII Series ช่วยให้อ่านสูตร กราฟ และกราฟิกได้คมชัด ชัดเจน และอ่านง่าย

LCD ความละเอียดสูง

CPU ความเร็วสูง

CPU ประสิทธิภาพเยี่ยมความเร็วสูงช่วยให้การประมวลผลของเครื่องคิดเลข fx-9860GII Series เร็วขึ้นสามถึงห้าเท่ากว่าเครื่องคิดเลขยี่ห้ออื่นในระดับเดียวกัน การประมวลผลและพล็อตที่การคำนวณแบบซับซ้อนและกราฟิกสามารถทำได้ง่าย ให้ประสิทธิภาพในการทำงานและการเรียนรู้

หน่วยความจำ Flash ขนาดใหญ่ 1.5MB

หน่วยความจำ Flash ขนาดใหญ่ 1.5MB ช่วยให้คุณหมดกังวลเมื่อดาวน์โหลดและจัดเก็บดาต้าและแอพพลิเคชัน

การทำงานของ USB ในรูปแบบใหม่

การทำงานของ USB ในรูปแบบใหม่

ทั้งสายเคเบิล USB, สายเคเบิลสำหรับต่อระหว่างเครื่อง และซอฟต์แวร์ลิงค์โปรแกรมจะรวมไว้กับเครื่องคิดเลขแล้ว ดังนั้นการสื่อสารดาต้าด้วยคอมพิวเตอร์ รวมถึงการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเครื่องและโปรแกรมสามารถจะทำได้อย่างแท้จริงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

ช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำ SD (รุ่นของ SD เท่านั้น)

ช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำ SD (รุ่นของ SD เท่านั้น)

การ์ด fx-9860GII SD ติดตั้งมาในช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำ SD เพื่อให้ถ่ายโอนข้อมูลได้ง่าย

การแสดงผลเป็นประโยคทางคณิตศาสตร์ที่เหมือนจริง

"การแสดงผลที่ป้อนในรูปแบบประโยคทางคณิตศาสตร์ที่เหมือนจริง" และ "ให้ผลลัพธ์ในรูปแบบประโยคทางคณิตศาสตร์ที่เหมือนจริง" ที่มีกำเนิดจาก CASIO ทำให้สามารถแสดงเศษส่วน เอ็กซ์โปเนนต์ ลอการิธึม เลขยกกำลัง และรากที่สองเหมือนกับที่เขียนในตำรา ผลลัพธ์จะช่วยให้นักเรียนอ่านเข้าใจและทำให้ชั้นเรียนคณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

แสดงผลที่ป้อนในรูปแบบประโยคทางคณิตศาสตร์ที่เหมือนจริง

แสดงผลที่ป้อนในรูปแบบประโยคทางคณิตศาสตร์ที่เหมือนจริง

ให้ผลลัพธ์ในรูปแบบประโยคทางคณิตศาสตร์ที่เหมือนจริง

ผลลัพธ์สมการโพลีโนเมียล

ผลลัพธ์สมการโพลีโนเมียล

ผลลัพธ์นิพจน์ที่มีสัญลักษณ์ Pi

ผลลัพธ์นิพจน์ที่มีสัญลักษณ์ Pi

eActivity

เครื่องคิดเลข fx-9860GII Series มีคุณสมบัติ eActivity เช่นเดียวกับที่เคยมีอยู่ใน ClassPad 330 อาจารย์และนักเรียนจึงสามารถสร้างโจทย์และสื่อการเรียนรู้เองได้ นักเรียนจะมีโอกาสเรียนรู้ตามจังหวะของตนเอง เพื่อให้การเรียนรู้ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้านมีประสิทธิภาพมากขึ้น eActivity คือตัวสร้างแรงจูงใจที่สำคัญสำหรับการเรียนรู้และการทำความเข้าใจ

eActivity

ซอฟต์แวร์ภายในเครื่อง

สเปรดชีต

สเปรดชีตมัลติฟังก์ชันพร้อมด้วยคุณสมบัติการทำกราฟในตัวเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับแบบฝึกหัดในบทเรียนการคำนวณตาราง

สเปรดชีต

E-CON2

E-CON2 จะการควบคุม EA-200 Data Analyzer ที่เป็นตัวเลือกทั้งหมด ทำให้สามารถวัดค่าเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ เสียง หรือความเร็วโดยใช้ใน EA-200 ได้โดยไม่มีการตั้งค่าหรือการป้อนโปรแกรมที่เป็นปัญหา

E-CON2

ซอฟต์แวร์ Add-in

ซอฟต์แวร์ติดตั้งล่วงหน้า

ซอฟต์แวร์ Add-in ที่ติดตั้งล่วงหน้าจะติดตั้งไว้แล้วในเครื่องคิดเลขที่คุณซื้อ คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ตามสภาพที่เป็นหรือลบออกเพื่อเพิ่มพื้นที่หน่วยความจำก็ได้

ซอฟต์แวร์ติดตั้งล่วงหน้า

เรขาคณิต ((Geometry)

ซอฟต์แวร์ Geometry add-in ได้รับการออกแบบให้การเรียนรู้เรื่องเรขาคณิตกลายเป็นเรื่องสนุก

ซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดได้

Physium

Physium add-in ช่วยให้ใช้ตารางธาตุ (Periodic table of elements) ได้ทันที และสามารถนำดาต้ามาใช้ในการคำนวณ สามารถเก็บธาตุและสัญลักษณ์อะตอมที่ใช้บ่อยเพื่อการเรียกใช้อย่างรวดเร็วง่ายดายทุกเมื่อที่คุณต้องการ

ซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดได้

คุณสมบัติอื่นๆ

ความน่าจะเป็น

ความน่าจะเป็น

การแจกแจงปกติ การแจกแจงแบบทีของนักเรียน และการคำนวณทางสถิติอื่นๆ ที่ใช้บ่อย จะอยู่ในรูปแบบฟังก์ชันสำหรับแอพพลิเคชันการใช้งานที่ง่ายดายขึ้น

การทำกราฟที่ไม่เท่ากัน

การทำกราฟที่ไม่เท่ากัน

การรองรับใหม่สำหรับการทำกราฟที่ไม่เท่ากันของ x=กราฟ Constant และ x=f (y) กราฟให้เรียนรู้ขอบเขตที่กำหนดช่วง x

การทำกราฟที่ไม่เท่ากัน

สถิติแบบ List-based

สถิติแบบ List-based

จัดเก็บรายการค่าในหน่วยความจำสำหรับใช้เมื่อทำการคำนวณทางสถิติและใช้ฟังก์ชัน เมื่อวาดกราฟ หรือเมื่อสร้างตารางค่าตัวเลข

สถิติขั้นสูง

สถิติขั้นสูง

ทำการทดสอบ, การคำนวณช่วงความเชื่อมั่น, การแจกแจงความเป็นไปได้ และการคำนวณและการทำกราฟอื่นๆ

กราฟ 1-sample t-test

การคำนวณทางการเงิน

การคำนวณทางการเงิน

 • ค่าเสื่อมราคา
 • การคำนวณพันธบัตร
 • ดอกเบี้ยแบบทั่วไป
 • ดอกเบี้ยแบบทบต้น
 • การประเมินการลงทุน (กระแสเงินสด)
 • ค่าตัดจำหน่าย
 • การแปลงอัตราดอกเบี้ย (อัตราเปอร์เซ็นต์ต่อปีและอัตราดอกเบี้ยที่มีผลจริง)
 • ต้นทุน ราคาขาย หรือกำไรขั้นต้น
 • การคำนวณวันหรือวันที่

อุปกรณ์ข้างเคียง

อุปกรณ์ข้างเคียง

ข้อมูลจำเพาะ

 • ช่องเสียบการ์ด SD
  ช่องเสียบการ์ด SD

 • AP/SAT/SAT Subject/PSAT/NMSQT/ACT/IB
  AP / SAT / SAT Subject / PSAT / NMSQT / ACT / IB เหมาะสำหรับการสอบ AP, SAT, SAT Subject, PSAT, NMSQT และ ACT & IB

 • จำนวนฟังก์ชัน : มากกว่า 2900
  จำนวนฟังก์ชัน : มากกว่า 2900

 • Natural textbook display
  การแสดงผลเป็นประโยคทางคณิตศาสตร์ที่เหมือนจริง แสดงนิพจน์เหมือนกับที่ปรากฏในตำรา

 • DIGIT
  10 + 2 หลัก การแสดงค่าแมนทิสสา 10 หลัก + เอ็กซ์โปเนนต์ 2 หลัก

 • Dot matrix display
  การแสดงผลแบบจุดโดยการต่อแบบเมตริกซ์ หน้าจอความละเอียดสูงแสดงกราฟที่สวยงามทุกครั้ง

 • Icon menu
  เมนูไอคอน ระบุการดำเนินการที่คุณต้องการโดยเลือกไอคอนหรือจำนวนที่ป้อน

 • Multi-replay
  การเรียกคืนจำนวนมาก เรียกคืนสูตรที่คำนวณไปก่อนหน้านี้ได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดายสำหรับการแก้ไขและคำนวณใหม่

 • Plastic keys
  ปุ่มพลาสติก ได้รับการดีไซน์และกำหนดโครงสร้างสำหรับการทำงานที่ง่ายดาย

 • การสร้างตาราง คุณสามารถสร้างตารางตัวเลขจากสมการโดยการป้อนสมการฟังชัน นอกจากนี้ กราฟยังสามารถแสดงฟังก์ชันการทำกราฟได้

 • ความละเอียดสูง เราเลือกรุ่นที่มีความละเอียดสูงมากขึ้นในรุ่นที่ตั้งโปรแกรมไม่ได้ และรุ่นที่มีความละเอียดสูงมากขึ้นกับรุ่นรุ่นที่ตั้งโปรแกรมได้

 • อุปกรณ์บันทึกข้อมูล คุณสามารถดึงบันทึกข้อมูลจากการทดลองทางวิทยาศาสตร์ได้

 • สเปรดชีท

 • Metric conversion function
  ฟังก์ชันการแปลงค่าเมตริก การแปลงค่าระหว่างหน่วยเมตริกกับหน่วยวัดอื่นๆ

 • การเชื่อมต่อกับพีซี

 • สถิติระดับกลาง ฟังก์ชันทางสถิติ เช่น การคำนวณทางสถิติของตัวแปรแบบเปรียบเทียบ ฟังก์ชันการแสดงควอไทล์และรายการสำหรับการเรียนรู้แบบรวดเร็วและแบบละเอียด

 • แบตเตอรี่ขนาด AAA

 • List based STAT-data editor
  ฟังก์ชันแก้ไขข้อมูล STAT ในรูปแบบรายการ การดูและแก้ไขข้อมูลที่ป้อนในรูปแบบรายการ การแสดงกลุ่มข้อมูล (x-data, y-data, ความถี่) และข้อมูลแวดล้อม

 • สมการ

 • การคำนวณเลขฐาน-n เลขฐานสอง/เลขฐานแปด/เลขฐานสิบหก

 • ค่าคงที่ทางวิทยาศาสตร์ คุณสามารถใช้ค่าคงที่ที่ใช้ในคาบเรียนฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ได้

 • ฟังก์ชันคณิตศาสตร์พื้นฐาน ตรีโกณมิติ, เอ็กซ์โปเนนเชียลและลอการิทึม และอื่นๆ

 • เมตริกซ์

 • การทำกราฟ (Graphing)

 • การคำนวณตัวเลขที่ซับซ้อน

 • สถิติขั้นสูง รองรับสถิติขั้นสูงด้วยคำนวนการแจกแจงขั้นสูง 7 รูปแบบ

 • สถิติพื้นฐาน ฟังก์ชันสถิติพื้นฐาน เช่น ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการถดถอย

 • เวคเตอร์

 • อินทิเกรชัน

 • การเงิน ฟังก์ชันทางการเงินในเครื่อง ทำให้คำนวณทางการเงินได้ง่าย

 • การหาอนุพันธ์

 • Data communication with a personal computer
  การสื่อสารข้อมูลกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล สามารถสื่อสารข้อมูลกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

แนะนำ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง