fx-82EX

fx-82EX

ปิด

 • สีอาจแตกต่างจากของจริงเล็กน้อย

fx-82EX

จำนวนฟังก์ชัน: 274
จำนวนฟังก์ชัน: 274
Natural textbook display
การแสดงผลเป็นประโยคทางคณิตศาสตร์ที่เหมือนจริง
แสดงนิพจน์เหมือนกับที่ปรากฏในตำรา
AAA × 1 (R03)

คุณสมบัติ

การแสดงผลไอคอนที่เรียนรู้ได้ง่าย

การแสดงผลไอคอนที่เรียนรู้ได้ง่าย
*ภาพแสดง fx-991EX

การใช้ไอคอนบนหน้าจอเมนูช่วยให้มองเห็นได้ดีขึ้น การเลือกฟังก์ชันที่ต้องการทำได้รวดเร็วและง่ายดาย

การแสดงผลเป็นประโยคทางคณิตศาสตร์ที่เหมือนจริง

การแสดงผลเป็นประโยคทางคณิตศาสตร์ที่เหมือนจริง

ป้อนและแสดงผลเศษส่วน เลขยกกำลัง ลอการิธึม ราก และสูตรทางคณิตศาสตร์อื่นๆ และสัญลักษณ์เหมือนที่ปรากฏในตำรา

ฟังก์ชันการแสดงผลเป็นรายการเพื่อการเรียนรู้ที่ถ่องแท้ รวดเร็ว

ฟังก์ชันการแสดงผลเป็นรายการเพื่อการเรียนรู้ที่ถ่องแท้ รวดเร็ว

สามารถแสดงผลตัวแปรและการคำนวณทางสถิติที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำเป็นรายการได้ ไม่จำเป็นต้องเรียกดู และยืนยันแต่ละค่าเหมือนในรุ่นก่อนหน้า

ข้อความภาษาอังกฤษ และรูปแบบอินเทอร์แอคทีฟที่เข้าใจง่าย

ข้อความภาษาอังกฤษ และรูปแบบอินเทอร์แอคทีฟที่เข้าใจง่าย

คำภาษาอังกฤษเกือบทั้งหมดจะถูกแสดงผลบนหน้าจอในรูปแบบที่ไม่ใช่คำย่อ การแสดงผลเมนูแบบอินเทอร์แอคทีฟทำให้การใช้งานง่ายขึ้น

ฟังก์ชันขั้นสูงที่ครอบคลุมพิเศษเฉพาะของเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ CASIO

การแสดงผลหลายบรรทัด

การแสดงผลหลายบรรทัด
สูตรจะถูกจัดให้อยู่ในหลายบรรทัดโดยอัตโนมัติ *
*โหมดการป้อนข้อมูลเชิงเส้น

รายการตัวแปร

รายการตัวแปร
แสดงผลรายการด้วยสัมผัสเดียว

รายการสถิติ

รายการสถิติ
แสดงผลหกแถวพร้อมกัน

เครื่องหมายคั่นหลักตัวเลข

เครื่องหมายคั่นหลักตัวเลข
การคั่นตัวเลขทุกสามหลักทำให้อ่านตัวเลขจำนวนมากได้ง่ายดาย

ข้อมูลจำเพาะ

 • ตั้งโปรแกรมไม่ได้

 • จำนวนฟังก์ชัน: 274
  จำนวนฟังก์ชัน: 274

 • Natural textbook display
  การแสดงผลเป็นประโยคทางคณิตศาสตร์ที่เหมือนจริง แสดงนิพจน์เหมือนกับที่ปรากฏในตำรา

 • AAA × 1 (R03)

 • DIGIT
  10 + 2 หลัก การแสดงค่าแมนทิสสา 10 หลัก + เอ็กซ์โปเนนต์ 2 หลัก

 • Dot matrix display
  การแสดงผลแบบจุดโดยการต่อแบบเมตริกซ์ หน้าจอความละเอียดสูงแสดงกราฟที่สวยงามทุกครั้ง

 • Multi-replay
  การเรียกคืนจำนวนมาก เรียกคืนสูตรที่คำนวณไปก่อนหน้านี้ได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดายสำหรับการแก้ไขและคำนวณใหม่

 • Plastic keys
  ปุ่มพลาสติก ได้รับการดีไซน์และกำหนดโครงสร้างสำหรับการทำงานที่ง่ายดาย

 • การสร้างตาราง คุณสามารถสร้างตารางตัวเลขจากสมการโดยการป้อนสมการฟังชัน นอกจากนี้ กราฟยังสามารถแสดงฟังก์ชันการทำกราฟได้

 • สถิติระดับกลาง ฟังก์ชันทางสถิติ เช่น การคำนวณทางสถิติของตัวแปรแบบเปรียบเทียบ ฟังก์ชันการแสดงควอไทล์และรายการสำหรับการเรียนรู้แบบรวดเร็วและแบบละเอียด

 • แบตเตอรี่ขนาด AAA

 • List based STAT-data editor
  ฟังก์ชันแก้ไขข้อมูล STAT ในรูปแบบรายการ การดูและแก้ไขข้อมูลที่ป้อนในรูปแบบรายการ การแสดงกลุ่มข้อมูล (x-data, y-data, ความถี่) และข้อมูลแวดล้อม

 • ฟังก์ชันคณิตศาสตร์พื้นฐาน ตรีโกณมิติ, เอ็กซ์โปเนนเชียลและลอการิทึม และอื่นๆ

 • สถิติพื้นฐาน ฟังก์ชันสถิติพื้นฐาน เช่น ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการถดถอย

 • แบบไม่วาดกราฟ

แนะนำ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง