fx-5800P

fx-5800P

ปิด

 • สีอาจแตกต่างจากของจริงเล็กน้อย

fx-5800P

จำนวนฟังก์ชัน: 664
จำนวนฟังก์ชัน: 664
Natural textbook display
การแสดงผลเป็นประโยคทางคณิตศาสตร์ที่เหมือนจริง
แสดงนิพจน์เหมือนกับที่ปรากฏในตำรา
AAA × 1 (LR03)

คุณสมบัติ

การแสดงผลเป็นประโยคทางคณิตศาสตร์ที่เหมือนจริงและฟังก์ชันโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 • ฟังก์ชันโปรแกรม
 • การคำนวณเมตริกซ์
 • ดิฟเฟอเรนเชียลและอินทิเกรชัน
 • การเรียกตัวเอง
 • ฟังก์ชันหาผลเฉลย
 • การคำนวณตัวเลขที่ซับซ้อน
 • การคำนวณเลขฐาน-n
 • การถ่ายโอนดาต้าระหว่างเครื่องคิดเลข fx-5800P สองเครื่อง
 • การคำนวณสมการดิฟเฟอเรนเชียลและควอเดรติกดิฟเฟอเรนเชียล
 • 26 ถึง 2398 ตัวแปร
 • การคำนวณเศษส่วน
 • ค่าคงที่ทางวิทยาศาสตร์ 40 ค่า
 • สูตรภายในเครื่อง 128 สูตร
 • ฟังก์ชันแบบ Multi-replay
 • สถิติ (สถิติแบบ List-based, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน, การวิเคราะห์การถดถอย)
 • ฝาปิดในตัวแบบแข็งพลิกกลับด้านได้ถึง 360 องศา

ข้อมูลจำเพาะ

 • จำนวนฟังก์ชัน: 664
  จำนวนฟังก์ชัน: 664

 • Natural textbook display
  การแสดงผลเป็นประโยคทางคณิตศาสตร์ที่เหมือนจริง แสดงนิพจน์เหมือนกับที่ปรากฏในตำรา

 • AAA × 1 (LR03)

 • DIGIT
  10 + 2 หลัก การแสดงค่าแมนทิสสา 10 หลัก + เอ็กซ์โปเนนต์ 2 หลัก

 • Regular percent
  เปอร์เซ็นต์ปกติ การคำนวณเปอร์เซ็นต์ปกติ

 • Multi-replay
  การเรียกคืนจำนวนมาก เรียกคืนสูตรที่คำนวณไปก่อนหน้านี้ได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดายสำหรับการแก้ไขและคำนวณใหม่

 • Plastic keys
  ปุ่มพลาสติก ได้รับการดีไซน์และกำหนดโครงสร้างสำหรับการทำงานที่ง่ายดาย

 • แบตเตอรี่ขนาด AAA

 • List based STAT-data editor
  ฟังก์ชันแก้ไขข้อมูล STAT ในรูปแบบรายการ การดูและแก้ไขข้อมูลที่ป้อนในรูปแบบรายการ การแสดงกลุ่มข้อมูล (x-data, y-data, ความถี่) และข้อมูลแวดล้อม

 • สมการ

 • การคำนวณเลขฐาน-n เลขฐานสอง/เลขฐานแปด/เลขฐานสิบหก

 • ค่าคงที่ทางวิทยาศาสตร์ คุณสามารถใช้ค่าคงที่ที่ใช้ในคาบเรียนฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ได้

 • แบบไม่วาดกราฟ

 • การสร้างตาราง คุณสามารถสร้างตารางตัวเลขจากสมการโดยการป้อนสมการฟังชัน นอกจากนี้ กราฟยังสามารถแสดงฟังก์ชันการทำกราฟได้

 • เมตริกซ์

 • การคำนวณตัวเลขที่ซับซ้อน

 • สถิติพื้นฐาน ฟังก์ชันสถิติพื้นฐาน เช่น ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการถดถอย

 • อินทิเกรชัน

 • ฟังก์ชันคณิตศาสตร์พื้นฐาน ตรีโกณมิติ, เอ็กซ์โปเนนเชียลและลอการิทึม และอื่นๆ

 • การหาอนุพันธ์

ขนาดตัวเครื่อง / น้ำหนักรวม

 • ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) : 163×81.5×15.1มม.
 • น้ำหนัก : 150กรัม

แนะนำ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง