fx-50FH

fx-50FH

ปิด

 • สีอาจแตกต่างจากของจริงเล็กน้อย

fx-50FH

รุ่นก่อนหน้า

DIGIT
10 + 2 หลัก
การแสดงค่าแมนทิสสา 10 หลัก + เอ็กซ์โปเนนต์ 2 หลัก

คุณสมบัติ

โปรแกรมแบบภาษา BASIC, วิธีการคำนวณทางพีชคณิตที่สมบูรณ์แบบ, การแสดงผล 2 บรรทัด, ฟังก์ชันแบบ Multi-replay

 • ฟังก์ชันโปรแกรม
 • ฟังก์ชันแบบ Multi-replay
 • การแสดงผล 2 บรรทัด
 • การคำนวณเศษส่วน
 • การจัดหมู่และการจัดลำดับ
 • สูตรภายในเครื่อง 23 สูตร
 • ค่าคงที่ทางวิทยาศาสตร์ 40 ค่า
 • สถิติ (โปรแกรมดาต้า STAT, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน, การวิเคราะห์การถดถอย)
 • 7 ตัวแปร
 • ปุ่มพลาสติก
 • มาพร้อมกับตัวเครื่องแบบสไลด์

ข้อมูลจำเพาะ

 • DIGIT
  10 + 2 หลัก การแสดงค่าแมนทิสสา 10 หลัก + เอ็กซ์โปเนนต์ 2 หลัก

 • Dot matrix display
  การแสดงผลแบบจุดโดยการต่อแบบเมตริกซ์ หน้าจอความละเอียดสูงแสดงกราฟที่สวยงามทุกครั้ง

 • Multi-replay
  การเรียกคืนจำนวนมาก เรียกคืนสูตรที่คำนวณไปก่อนหน้านี้ได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดายสำหรับการแก้ไขและคำนวณใหม่

 • พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
  พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เมื่อมีแสงเพียงพอ ใช้พลังงานแบตเตอรี่เมื่อแสงไม่เพียงพอ

 • Plastic keys
  ปุ่มพลาสติก ได้รับการดีไซน์และกำหนดโครงสร้างสำหรับการทำงานที่ง่ายดาย

 • STAT-data editor
  ฟังก์ชันแก้ไขข้อมูล STAT การดูและแก้ไขข้อมูลที่ป้อนแบบย้อนหลัง

แนะนำ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง