fx-3650PII

fx-3650PII

ปิด

 • สีอาจแตกต่างจากของจริงเล็กน้อย

fx-3650PII

จำนวนฟังก์ชัน: 308
จำนวนฟังก์ชัน: 308
พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เมื่อมีแสงเพียงพอ ใช้พลังงานแบตเตอรี่เมื่อแสงไม่เพียงพอ

คุณสมบัติ

โปรแกรมแบบภาษา BASIC, การแสดงผล 2 บรรทัด, ฟังก์ชันแบบ Multi-replay

 • ฟังก์ชันโปรแกรม (พื้นที่ 4 โปรแกรม)
 • ฟังก์ชันแบบ Multi-replay
 • หน้าจอขนาดใหญ่แบบ 2 บรรทัด
 • การคำนวณเศษส่วน
 • การจัดหมู่และการจัดลำดับ
 • ดิฟเฟอเรนเชียลและอินทิเกรชัน
 • สถิติ (โปรแกรมดาต้า STAT, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน, การวิเคราะห์การถดถอย)
 • การคำนวณเลขฐาน-n การคำนวณ/การแปลง
 • ตรรกะ
 • การคำนวณตัวเลขที่ซับซ้อน
 • 7 ตัวแปร

ข้อมูลจำเพาะ

 • จำนวนฟังก์ชัน: 308
  จำนวนฟังก์ชัน: 308

 • DIGIT
  10 + 2 หลัก การแสดงค่าแมนทิสสา 10 หลัก + เอ็กซ์โปเนนต์ 2 หลัก

 • Dot matrix display
  การแสดงผลแบบจุดโดยการต่อแบบเมตริกซ์ หน้าจอความละเอียดสูงแสดงกราฟที่สวยงามทุกครั้ง

 • Multi-replay
  การเรียกคืนจำนวนมาก เรียกคืนสูตรที่คำนวณไปก่อนหน้านี้ได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดายสำหรับการแก้ไขและคำนวณใหม่

 • พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
  พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เมื่อมีแสงเพียงพอ ใช้พลังงานแบตเตอรี่เมื่อแสงไม่เพียงพอ

 • Plastic keys
  ปุ่มพลาสติก ได้รับการดีไซน์และกำหนดโครงสร้างสำหรับการทำงานที่ง่ายดาย

 • STAT-data editor
  ฟังก์ชันแก้ไขข้อมูล STAT การดูและแก้ไขข้อมูลที่ป้อนแบบย้อนหลัง

แนะนำ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง