FC-100V

FC-100V

ปิด

 • สีอาจแตกต่างจากของจริงเล็กน้อย

FC-100V

AAA × 1 (R03)

คุณสมบัติ

 

 • ปุ่มพลาสติก
 • มาพร้อมกับตัวเครื่องแบบสไลด์
 • แหล่งจ่ายไฟ:แบตเตอรี่ขนาด AAA หนึ่งก้อน
 • อายุการใช้งานแบตเตอรี่โดยประมาณ:ต่อเนื่อง 17,000 ชั่วโมง ในการแสดงเคอร์เซอร์กะพริบ
 • ขนาด:13.7(ส) × 80(ก) × 161(ล) มม.
 • น้ำหนักโดยประมาณ:110 ก.

ปุ่มไดเรคโหมด

กลุ่มโหมดปุ่มให้คุณเข้าโหมดที่ต้องการด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว

ปุ่มไดเรคโหมด

 1. A

  ดอกเบี้ยแบบทั่วไป
  จำนวนดอกเบี้ย, เงินต้นและดอกเบี้ย

 2. B

  ดอกเบี้ยแบบทบต้น
  ระยะเวลาชำระเงิน, อัตราดอกเบี้ย, จำนวนเงินฝาก, มูลค่าในอนาคต

 3. C

  การประเมินการลงทุน (กระแสเงินสด)
  วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ, วิธีผลตอบแทนจากการลงทุน, วิธีระยะเวลาคืนทุน ฯลฯ

 4. D

  ค่าตัดจำหน่าย
  การชำระเงินต่อเดือน, เงินต้นและดอกเบี้ยถึงวันที่ปัจจุบัน

 5. E

  ทั่วไปและฟังก์ชัน
  ฟังก์ชันที่เหมือนกับเครื่องคิดเลขทั่วไปทุกประการ

 6. F

  ทางสถิติและการถดถอย
  การคำนวณทางสถิติโดยใช้ดาต้าตัวอย่างที่ป้อน

 7. G

  การแปลงอัตราดอกเบี้ย
  อัตราดอกเบี้ยในรูปตัวเงินและการแปลงอัตราดอกเบี้ยที่มีผลจริง

 8. H

  ต้นทุน ราคาขาย หรือกำไรขั้นต้น
  การคำนวณค่าใดๆ ที่ด้านบนหลังจากป้อนค่าอื่นอีกสองค่า

 9. I

  การคำนวณวันหรือวันที่
  เหมือนกับเครื่องคิดเลขทั่วไปที่มีตัวแปรในวิธีการป้อนค่า

 10. J

  ค่าเสื่อมราคา
  วิธีเส้นตรง, วิธีมูลค่าต้นทุนคงเหลือ

 11. K

  การคำนวณพันธบัตร
  ราคาซื้อ, ผลประโยชน์ประจำปี

 12. L

  จุดคุ้มทุน
  การคำนวณจุดคุ้มทุนหกโหมด ฯลฯ

ปุ่มไดเรคโหมด

  FC-200V FC-100V
ดอกเบี้ยแบบทั่วไป
มี
มี
ดอกเบี้ยแบบทบต้น
มี มี
การประเมินการลงทุน (กระแสเงินสด)
มี
มี
ค่าตัดจำหน่าย
มี มี
การแปลงอัตราดอกเบี้ย
มี
มี
ต้นทุน ราคาขาย หรือกำไรขั้นต้น
มี มี
การคำนวณวันหรือวันที่
มี
มี
ค่าเสื่อมราคา
มี ไม่มี
การคำนวณพันธบัตร
มี
ไม่มี
จุดคุ้มทุน
มี ไม่มี
ทั่วไปและฟังก์ชัน
มี
มี
ทางสถิติและการถดถอย
มี มี

การทำงานได้ง่ายด้วยพารามิเตอร์

หน้าจอแบบกว้างขนาด 4 บรรทัดให้การเลื่อนขึ้นที่ง่ายกว่าระหว่างพารามิเตอร์และทำให้การป้อนข้อมูล การยืนยัน และการแก้ไขง่ายดายขึ้น

การทำงานได้ง่ายด้วยพารามิเตอร์

คำนวณผลลัพธ์

คำนวณผลลัพธ์

แสดงผลลัพธ์ทันทีที่คุณกดปุ่ม SOLVE

สร้างทางลัด

สร้างทางลัด

เมื่อคุณใช้ค่าพารามิเตอร์หรือการตั้งค่าในการคำนวณ คุณสามารถกำหนดพารามิเตอร์ให้กับปุ่มทางลัดสำหรับเรียกใช้ได้ทันทีที่ต้องการ คุณสมบัตินี้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการคำนวณซ้ำ

ข้อมูลจำเพาะ

 • ตั้งโปรแกรมไม่ได้

 • AAA × 1 (R03)

 • DIGIT
  10 + 2 หลัก การแสดงค่าแมนทิสสา 10 หลัก + เอ็กซ์โปเนนต์ 2 หลัก

 • Dot matrix display
  การแสดงผลแบบจุดโดยการต่อแบบเมตริกซ์ หน้าจอความละเอียดสูงแสดงกราฟที่สวยงามทุกครั้ง

 • Plastic keys
  ปุ่มพลาสติก ได้รับการดีไซน์และกำหนดโครงสร้างสำหรับการทำงานที่ง่ายดาย

 • การเงิน ฟังก์ชันทางการเงินในเครื่อง ทำให้คำนวณทางการเงินได้ง่าย

 • สถิติพื้นฐาน ฟังก์ชันสถิติพื้นฐาน เช่น ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการถดถอย

 • ฟังก์ชันคณิตศาสตร์พื้นฐาน ตรีโกณมิติ, เอ็กซ์โปเนนเชียลและลอการิทึม และอื่นๆ

 • แบบไม่วาดกราฟ

 • แบตเตอรี่ขนาด AAA

แนะนำ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง