เครื่องคิดเลขแบบพิมพ์ได้ (ประเภทขนาดกะทัดรัด / เครื่องพิมพ์ขนาดเล็ก)

หมวดผลิตภัณฑ์

 • ประเภทขนาดกะทัดรัด
  ประเภทขนาดกะทัดรัด
 • DIGIT
  12 หลัก
 • 150 steps check
  ตรวจสอบได้ 150 ขั้น
 • Tax calculation
  การคำนวณภาษี
 • ประเภทขนาดกะทัดรัด
  ประเภทขนาดกะทัดรัด
 • DIGIT
  12 หลัก
 • 150 steps check
  ตรวจสอบได้ 150 ขั้น
 • Tax calculation
  การคำนวณภาษี
 • เครื่องพิมพ์ขนาดเล็ก
  เครื่องพิมพ์ขนาดเล็ก
 • DIGIT
  12 หลัก
 • 150 steps check
  ตรวจสอบได้ 150 ขั้น
 • Tax calculation
  การคำนวณภาษี
 • เครื่องพิมพ์ขนาดเล็ก
  เครื่องพิมพ์ขนาดเล็ก
 • DIGIT
  12 หลัก
 • 150 steps check
  ตรวจสอบได้ 150 ขั้น
 • Tax calculation
  การคำนวณภาษี
 • ประเภทขนาดกะทัดรัด
  ประเภทขนาดกะทัดรัด
 • DIGIT
  12 หลัก
 • Tax & exchange function
  ฟังก์ชันภาษีและการแปลงสกุลเงิน
 • ประเภทขนาดกะทัดรัด
  ประเภทขนาดกะทัดรัด
 • DIGIT
  12 หลัก
 • Tax calculation
  การคำนวณภาษี
 • เครื่องพิมพ์ขนาดเล็ก
  เครื่องพิมพ์ขนาดเล็ก
 • DIGIT
  12 หลัก
 • Tax calculation
  การคำนวณภาษี
 • เครื่องพิมพ์ขนาดเล็ก
  เครื่องพิมพ์ขนาดเล็ก
 • DIGIT
  12 หลัก
 • Tax calculation
  การคำนวณภาษี
 • เครื่องพิมพ์ขนาดเล็ก
  เครื่องพิมพ์ขนาดเล็ก
 • DIGIT
  12 หลัก
 • Tax calculation
  การคำนวณภาษี

คุณสมบัติ

เครื่องคิดเลขแบบพิมพ์ได้ HR รุ่นใหม่

ดีไซน์สุดเท่! ใช้งานง่าย! ประหยัดเวลาและเงิน!

คุณสมบัติของเครื่องคิดเลขแบบใหม่!

พิมพ์ใหม่

พิมพ์ใหม่

พิมพ์สำเนาประวัติการคำนวณได้หลายสำเนาโดยไม่ต้องกดคำนวณซ้ำ

พิมพ์ใหม่

ประหยัดเวลา!

หลังจากพิมพ์

พิมพ์ใหม่

เนื่องจากสามารถพิมพ์ในภายหลังได้แม้จะอยู่ในโหมด Print Off จึงช่วยให้การพิมพ์ผิดลดลง

ประหยัดเงิน!

ตรวจดู

ตรวจดู

ดูประวัติการคำนวณบนหน้าจอได้โดยไม่ต้องพิมพ์

ประหยัดเงิน!

นาฬิกา / ปฏิทิน

เวลา

สามารถพิมพ์เวลาและวันที่ได้

 • รุ่น HR-100 และ HR-150 เท่านั้น

นาฬิกา / ปฏิทิน

ใช้งานง่าย


ดีไซน์อันโดดเด่นของเครื่องคิดเลขรุ่นใหม่

พื้นผิวมีลวดลาย

 • พื้นผิวมีลวดลาย

รูปทรงของตัวเครื่องที่จะเสริมรูปลักษณ์แห่งความทนทาน

 • รูปทรงของตัวเครื่องที่จะเสริมรูปลักษณ์แห่งความทนทาน

ตัวอย่างการใช้งาน

สำนักงาน

สำนักงาน
ตรวจดูหลังจากพิมพ์

ตรวจสอบประวัติการคำนวณก่อนที่จะพิมพ์เพื่อลดการพิมพ์ผิดพลาด

ประหยัดเงิน!

ร้านค้า

ร้านค้า
พิมพ์ใหม่

พิมพ์สำเนาของลูกค้าและสำเนาของร้านค้าจากประวัติการคำนวณเดิมโดยไม่ต้องกดคำนวณซ้ำ

ประหยัดเวลา!


ฟังก์ชันสุดมีประโยชน์


ตัวอย่างการพิมพ์

การคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงิน

การคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงิน

การคำนวณภาษี

การคำนวณภาษี

ต้นทุน ราคาขาย และกำไรขั้นต้น

คำนวณต้นทุน ราคาขาย และกำไรขั้นต้นได้อย่างง่ายดาย

ต้นทุน ราคาขาย และกำไรขั้นต้น

ตัวอย่างการพิมพ์

ตรวจดูและแก้ไข

ตรวจดูและแก้ไข

ตรวจดูและแก้ไข


 • ตัวอย่างการพิมพ์: HR-100RC
 • ตัวอย่างภาพหน้าจอ LCD มาจากรุ่น HR-100RC
 • ภาพแสดง HR-100RC

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง