เครื่องคิดเลขแบบทนทาน

หมวดผลิตภัณฑ์

 • ประเภทตั้งโต๊ะ
  ประเภทตั้งโต๊ะ
 • DIGIT
  14 หลัก
 • Tax calculation
  การคำนวณภาษี
 • พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
  พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
 • Durable Anti-fade Keys
  ปุ่มกดแบบตัวอักษรไม่ซีดจาง
 • ประเภทตั้งโต๊ะ
  ประเภทตั้งโต๊ะ
 • DIGIT
  12 หลัก
 • Tax calculation
  การคำนวณภาษี
 • พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
  พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
 • Durable Anti-fade Keys
  ปุ่มกดแบบตัวอักษรไม่ซีดจาง
 • ประเภทตั้งโต๊ะ
  ประเภทตั้งโต๊ะ
 • DIGIT
  12 หลัก
 • Tax calculation
  การคำนวณภาษี
 • พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
  พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
 • Durable Anti-fade Keys
  ปุ่มกดแบบตัวอักษรไม่ซีดจาง
 • ประเภทตั้งโต๊ะ
  ประเภทตั้งโต๊ะ
 • DIGIT
  10 หลัก
 • Tax calculation
  การคำนวณภาษี
 • พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
  พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
 • Durable Anti-fade Keys
  ปุ่มกดแบบตัวอักษรไม่ซีดจาง
 • ประเภทตั้งโต๊ะ
  ประเภทตั้งโต๊ะ
 • DIGIT
  10 หลัก
 • Tax calculation
  การคำนวณภาษี
 • พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
  พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
 • Durable Anti-fade Keys
  ปุ่มกดแบบตัวอักษรไม่ซีดจาง
 • ประเภทตั้งโต๊ะขนาดกะทัดรัด
  ประเภทตั้งโต๊ะขนาดกะทัดรัด
 • DIGIT
  14 หลัก
 • Tax calculation
  การคำนวณภาษี
 • พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
  พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
 • Durable Anti-fade Keys
  ปุ่มกดแบบตัวอักษรไม่ซีดจาง
 • ประเภทตั้งโต๊ะขนาดกะทัดรัด
  ประเภทตั้งโต๊ะขนาดกะทัดรัด
 • DIGIT
  14 หลัก
 • Tax calculation
  การคำนวณภาษี
 • พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
  พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
 • Durable Anti-fade Keys
  ปุ่มกดแบบตัวอักษรไม่ซีดจาง
 • ประเภทตั้งโต๊ะขนาดกะทัดรัด
  ประเภทตั้งโต๊ะขนาดกะทัดรัด
 • DIGIT
  14 หลัก
 • Tax calculation
  การคำนวณภาษี
 • พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
  พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
 • Durable Anti-fade Keys
  ปุ่มกดแบบตัวอักษรไม่ซีดจาง
 • ประเภทตั้งโต๊ะขนาดกะทัดรัด
  ประเภทตั้งโต๊ะขนาดกะทัดรัด
 • DIGIT
  14 หลัก
 • Tax calculation
  การคำนวณภาษี
 • พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
  พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
 • Durable Anti-fade Keys
  ปุ่มกดแบบตัวอักษรไม่ซีดจาง
 • ประเภทตั้งโต๊ะขนาดกะทัดรัด
  ประเภทตั้งโต๊ะขนาดกะทัดรัด
 • DIGIT
  12 หลัก
 • Tax calculation
  การคำนวณภาษี
 • พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
  พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
 • Durable Anti-fade Keys
  ปุ่มกดแบบตัวอักษรไม่ซีดจาง
 • ประเภทตั้งโต๊ะขนาดกะทัดรัด
  ประเภทตั้งโต๊ะขนาดกะทัดรัด
 • DIGIT
  12 หลัก
 • Tax calculation
  การคำนวณภาษี
 • พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
  พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
 • Durable Anti-fade Keys
  ปุ่มกดแบบตัวอักษรไม่ซีดจาง
 • ประเภทตั้งโต๊ะขนาดกะทัดรัด
  ประเภทตั้งโต๊ะขนาดกะทัดรัด
 • DIGIT
  10 หลัก
 • Tax calculation
  การคำนวณภาษี
 • พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
  พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
 • Durable Anti-fade Keys
  ปุ่มกดแบบตัวอักษรไม่ซีดจาง
 • ประเภทตั้งโต๊ะขนาดกะทัดรัด
  ประเภทตั้งโต๊ะขนาดกะทัดรัด
 • DIGIT
  14 หลัก
 • Tax calculation
  การคำนวณภาษี
 • พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
  พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
 • Durable Anti-fade Keys
  ปุ่มกดแบบตัวอักษรไม่ซีดจาง
 • ประเภทตั้งโต๊ะขนาดกะทัดรัด
  ประเภทตั้งโต๊ะขนาดกะทัดรัด
 • DIGIT
  14 หลัก
 • Tax calculation
  การคำนวณภาษี
 • พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
  พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
 • Durable Anti-fade Keys
  ปุ่มกดแบบตัวอักษรไม่ซีดจาง
 • ประเภทตั้งโต๊ะขนาดกะทัดรัด
  ประเภทตั้งโต๊ะขนาดกะทัดรัด
 • DIGIT
  12 หลัก
 • Tax calculation
  การคำนวณภาษี
 • พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
  พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
 • Durable Anti-fade Keys
  ปุ่มกดแบบตัวอักษรไม่ซีดจาง
 • ประเภทตั้งโต๊ะขนาดกะทัดรัด
  ประเภทตั้งโต๊ะขนาดกะทัดรัด
 • DIGIT
  12 หลัก
 • Tax calculation
  การคำนวณภาษี
 • พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
  พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
 • Durable Anti-fade Keys
  ปุ่มกดแบบตัวอักษรไม่ซีดจาง

คุณสมบัติ

ปุ่มกดแบบตัวอักษรไม่ซีดจาง

ปุ่มผลิตโดยการฉีดพลาสติกที่มีสีต่างกันสองสี ปุ่มผลิตจากพลาสติก ซึ่งหมายความว่าปุ่มจะไม่สึกหรือจางไปเมื่อใช้

 • DS-3B/2B/2B-GD/1B/1B-GD, JS-40B/40B-GD/20B/20B-GD/10B, JS-140TVS/120TVS : ไม่รวมปุ่ม [M/EX], [TAX+] และ [TAX−]
 • DS-3TS/2TS/2TS-GD/1TS/1TS-GD, JS-40TS/40TS-GD/20TS/20TS-GD/10TS : ไม่รวมปุ่ม [M/EX]
ปุ่มกดตัดขวาง

กดปุ่มต่อเนื่องได้ 3 ปุ่ม

การทำงานของปุ่มจะถูกจัดเก็บไว้ในบัฟเฟอร์ จึงไม่มีการสูญเสียข้อมูลใดๆ แม้ในระหว่างการป้อนข้อมูลความเร็วสูง

 • กดต่อเนื่องได้ 3 ปุ่ม : DS-3B/2B/2B-GD/1B/1B-GD, JS-40B/40B-GD/20B/20B-GD/10B เท่านั้น

หน้าจอขนาดใหญ่พิเศษ

หน้าจอขนาดใหญ่ช่วยให้อ่านข้อมูลง่ายขึ้น

JS-40B

การจัดวางปุ่มและรูปทรงของปุ่มกด

ปุ่มได้รับการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อให้มีรูปทรงที่เข้ากับการเคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติของนิ้วมือ

การจัดวางปุ่มและรูปทรงของปุ่มกด

ระบบป้องกันการลื่นไถล

ยางรองขนาดใหญ่ใต้เครื่องคิดเลขป้องกันไม่ให้เครื่องลื่นขณะใช้งาน

ระบบป้องกันการลื่นไถล
JS-40B

เครื่องหมายคำสั่งฟังก์ชัน

สัญลักษณ์ (+, -, ×, ÷) บนหน้าจอบ่งชี้สถานะการทำงานที่คุณกำลังใช้งาน

เครื่องหมายคำสั่งฟังก์ชัน

ปุ่มกดแบบไร้เสียง

ปุ่มกดถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อการใช้งานที่เงียบมากกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องคิดเลขรุ่นที่ผ่านมาของ CASIO ซึ่งช่วยให้สภาพแวดล้อมการทำงานรื่นรมย์มากยิ่งขึ้น

พลังงานแสงและแบตเตอรี่

ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เมื่อมีแสงเพียงพอ ใช้พลังงานแบตเตอรี่เมื่อแสงไม่เพียงพอ

จอแสดงผลแบบปรับเอียงได้

จอแสดงผลแบบปรับเอียงได้เพื่อการมองเห็นที่ง่ายกว่าเดิม

จอแสดงผลแบบปรับเอียงได้
JS-140TVS
 • JS-140TVS/120TVS เท่านั้น

รูปทรงที่เพรียวบางและแบนราบเพื่อการพกพาที่สะดวก

เครื่องคิดเลขแสนเพรียวบางและแบนราบที่หนาเพียง 10 มม. เครื่องนี้ สามารถวางบนฝ่ามือได้อย่างสะดวกสบาย และยังสามารถเก็บพกพาไว้ในกระเป๋าถือหรือกระเป๋าเอกสารได้อย่างพอเหมาะอีกด้วย

 • JS-140TVS/120TVS เท่านั้น

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง