รุ่นมาตรฐานสำหรับธุรกิจ

หมวดผลิตภัณฑ์

 • ประเภทตั้งโต๊ะ
  ประเภทตั้งโต๊ะ
 • DIGIT
  16 หลัก
 • Tax calculation
  การคำนวณภาษี
 • พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
  พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
 • ประเภทตั้งโต๊ะ
  ประเภทตั้งโต๊ะ
 • DIGIT
  14 หลัก
 • Tax calculation
  การคำนวณภาษี
 • พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
  พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
 • ประเภทตั้งโต๊ะ
  ประเภทตั้งโต๊ะ
 • DIGIT
  12 หลัก
 • Tax calculation
  การคำนวณภาษี
 • พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
  พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
 • ประเภทตั้งโต๊ะ
  ประเภทตั้งโต๊ะ
 • DIGIT
  12 หลัก
 • Tax calculation
  การคำนวณภาษี
 • พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
  พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
 • ประเภทตั้งโต๊ะ
  ประเภทตั้งโต๊ะ
 • DIGIT
  12 หลัก
 • Tax calculation
  การคำนวณภาษี
 • พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
  พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
 • ประเภทตั้งโต๊ะ
  ประเภทตั้งโต๊ะ
 • DIGIT
  12 หลัก
 • Tax calculation
  การคำนวณภาษี
 • พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
  พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
 • ประเภทตั้งโต๊ะขนาดกะทัดรัด
  ประเภทตั้งโต๊ะขนาดกะทัดรัด
 • DIGIT
  12 หลัก
 • Tax calculation
  การคำนวณภาษี
 • พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
  พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
 • ประเภทตั้งโต๊ะขนาดกะทัดรัด
  ประเภทตั้งโต๊ะขนาดกะทัดรัด
 • DIGIT
  12 หลัก
 • Tax calculation
  การคำนวณภาษี
 • พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
  พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
 • ประเภทตั้งโต๊ะขนาดกะทัดรัด
  ประเภทตั้งโต๊ะขนาดกะทัดรัด
 • DIGIT
  12 หลัก
 • Tax calculation
  การคำนวณภาษี
 • พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
  พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
 • ประเภทตั้งโต๊ะขนาดเล็ก
  ประเภทตั้งโต๊ะขนาดเล็ก
 • DIGIT
  12 หลัก
 • Tax calculation
  การคำนวณภาษี
 • พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
  พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
 • ประเภทตั้งโต๊ะขนาดเล็ก
  ประเภทตั้งโต๊ะขนาดเล็ก
 • DIGIT
  12 หลัก
 • Tax calculation
  การคำนวณภาษี
 • พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
  พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
 • ประเภทตั้งโต๊ะขนาดเล็ก
  ประเภทตั้งโต๊ะขนาดเล็ก
 • DIGIT
  10 หลัก
 • Tax calculation
  การคำนวณภาษี
 • พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
  พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
 • ประเภทตั้งโต๊ะขนาดเล็ก
  ประเภทตั้งโต๊ะขนาดเล็ก
 • DIGIT
  8 หลัก
 • Tax calculation
  การคำนวณภาษี
 • พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
  พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
 • ประเภทตั้งโต๊ะขนาดเล็ก
  ประเภทตั้งโต๊ะขนาดเล็ก
 • DIGIT
  12 หลัก
 • Tax calculation
  การคำนวณภาษี
 • พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
  พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
 • ประเภทตั้งโต๊ะขนาดเล็ก
  ประเภทตั้งโต๊ะขนาดเล็ก
 • DIGIT
  10 หลัก
 • Tax calculation
  การคำนวณภาษี
 • พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
  พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
 • ประเภทตั้งโต๊ะขนาดเล็ก
  ประเภทตั้งโต๊ะขนาดเล็ก
 • DIGIT
  8 หลัก
 • Tax calculation
  การคำนวณภาษี
 • พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
  พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
 • ประเภทตั้งโต๊ะ
  ประเภทตั้งโต๊ะ
 • DIGIT
  16 หลัก
 • Tax calculation
  การคำนวณภาษี
 • พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
  พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
 • ประเภทตั้งโต๊ะ
  ประเภทตั้งโต๊ะ
 • DIGIT
  14 หลัก
 • Tax calculation
  การคำนวณภาษี
 • พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
  พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
 • ประเภทตั้งโต๊ะ
  ประเภทตั้งโต๊ะ
 • DIGIT
  12 หลัก
 • Tax calculation
  การคำนวณภาษี
 • พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
  พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
 • ประเภทตั้งโต๊ะ
  ประเภทตั้งโต๊ะ
 • DIGIT
  12 หลัก
 • Tax calculation
  การคำนวณภาษี
 • พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
  พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
 • ประเภทตั้งโต๊ะ
  ประเภทตั้งโต๊ะ
 • DIGIT
  12 หลัก
 • Tax calculation
  การคำนวณภาษี
 • พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
  พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
 • ประเภทตั้งโต๊ะขนาดกะทัดรัด
  ประเภทตั้งโต๊ะขนาดกะทัดรัด
 • DIGIT
  12 หลัก
 • Tax calculation
  การคำนวณภาษี
 • พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
  พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
 • ประเภทตั้งโต๊ะขนาดกะทัดรัด
  ประเภทตั้งโต๊ะขนาดกะทัดรัด
 • DIGIT
  12 หลัก
 • Tax calculation
  การคำนวณภาษี
 • พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
  พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
 • ประเภทตั้งโต๊ะขนาดเล็ก
  ประเภทตั้งโต๊ะขนาดเล็ก
 • DIGIT
  12 หลัก
 • Tax calculation
  การคำนวณภาษี
 • พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
  พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
 • ประเภทตั้งโต๊ะขนาดเล็ก
  ประเภทตั้งโต๊ะขนาดเล็ก
 • DIGIT
  10 หลัก
 • Tax calculation
  การคำนวณภาษี
 • พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
  พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
 • ประเภทตั้งโต๊ะขนาดเล็ก
  ประเภทตั้งโต๊ะขนาดเล็ก
 • DIGIT
  8 หลัก
 • Tax calculation
  การคำนวณภาษี
 • พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
  พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
 • ประเภทตั้งโต๊ะขนาดเล็ก
  ประเภทตั้งโต๊ะขนาดเล็ก
 • DIGIT
  10 หลัก
 • Tax calculation
  การคำนวณภาษี
 • พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
  พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่

คุณสมบัติ

คุณสมบัติการใช้งานและดีไซน์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ด้านธุรกิจ

คุณสมบัติการใช้งานและดีไซน์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ด้านธุรกิจ

การใช้งาน

จอแสดงผลขนาดใหญ่พิเศษพร้อมตัวเลขที่อ่านง่าย

การแสดงผลที่โดดเด่นทำให้คำนวณได้อย่างไร้ข้อผิดพลาดและแม่นยำ

จอแสดงผลขนาดใหญ่พิเศษพร้อมตัวเลขที่อ่านง่าย

การจัดวางและรูปทรงของปุ่มได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานได้อย่างง่ายดาย

การจัดวางและรูปทรงของปุ่มที่ใช้งานง่ายซึ่งมีรูปแบบเปลี่ยนไปในแต่ละแถวเพื่อรองรับการวางนิ้วเพื่อกดที่แตกต่างกัน

การจัดวางและรูปทรงของปุ่มได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานได้อย่างง่ายดาย

การกดปุ่มที่สะดวกและไม่เมื่อยนิ้ว (ประเภทตั้งโต๊ะ)

การกดปุ่มที่สะดวกและไม่เมื่อยนิ้ว

มีโครงสร้างดูดซับแรงกระแทกติดตั้งอยู่ในแต่ละปุ่มเพื่อสร้างการรองรับ ดีไซน์ที่ใช้ได้อย่างสะดวกสบาย ให้คุณใช้งานเป็นเวลานานได้ด้วยปุ่มสัมผัสสองจังหวะ (Two-Step Touch)

การกดปุ่มที่สะดวกและไม่เมื่อยนิ้ว

รูปร่างตัวเครื่องและแผงปุ่มกดที่โค้งมนเพื่อการใช้งานที่ง่าย

รูปร่างตัวเครื่องและแผงปุ่มกดที่โค้งมนเพื่อการใช้งานที่ง่าย

ตัวเครื่องทรงโค้งมน และมีส่วนหลังที่นูนออกเล็กน้อย ทำให้รู้สึกสบายเมื่อจับถือ แผงปุ่มกดแบบพิเศษช่วยให้คุณวางฝ่ามือและคำนวณได้อย่างเต็มที่

เครื่องหมายคำสั่งฟังก์ชัน

สัญลักษณ์ (+, -, ×, ÷) บนหน้าจอบ่งชี้สถานะการทำงานที่คุณกำลังใช้งาน

เครื่องหมายคำสั่งฟังก์ชัน
 • ไม่รวม DM-1600F/1400F

พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่

ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เมื่อมีแสงเพียงพอ ใช้พลังงานแบตเตอรี่เมื่อแสงไม่เพียงพอ

การออกแบบ

สามสีที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวคุณ

มีตัวเลือกสามสีให้เลือก : สีชมพูเมทัลลิค สีเทาเมทัลลิค และสีน้ำเงินกรมท่า

สามสีที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวคุณ

การผสานกันของสีที่สร้างความงามที่ใช้งานได้จริง

การผสานกันของสีหลักและสีรองบนปุ่มต่างๆ แสดงถึงดีไซน์และรูปลักษณ์ ก่อให้เกิดเป็นความงามที่ใช้งานได้จริงอันโดดเด่น

การผสานกันของสีที่สร้างความงามที่ใช้งานได้จริง

กรอบหน้าโลหะให้สัมผัสแห่งความหรูหรา

ดีไซน์กรอบโลหะที่ให้สัมผัสแห่งความหรูหราในสำนักงาน

กรอบหน้าโลหะให้สัมผัสแห่งความหรูหรา

รูปทรงตัวเครื่องที่ดูเรียบหรู

ผิวสัมผัสของตัวเครื่องที่ดูประณีตและโค้งมนให้รูปลักษณ์ที่สง่างาม รูปทรงตัวเครื่องที่ดูเรียบหรูแสดงถึงความงามของการออกแบบ

รูปทรงตัวเครื่องที่ดูเรียบหรู

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง