อุปกรณ์เสริมและอ็อพชัน

อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน (มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์)
อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน
(มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์)
Optionally available
มีจำหน่ายให้เลือก
สามารถหาซื้อได้ทั่วไป (ไม่มียี่ห้อ CASIO)
สามารถหาซื้อได้ทั่วไป
(ไม่มียี่ห้อ CASIO)

รุ่นปัจจุบัน

รายการ รุ่น รุ่นที่ใช้ได้

กระดาษ

58 แผ่น

DR-120R, DR-140R, DR-210R, DR-240R, DR-270R
FR-2650RC
HR-8RC, HR-100RC, HR-150RC

ลูกหมึก

IR-40(ดำ)

HR-8RC

IR-40T
(ดำ/แดง)

FR-2650RC
HR-100RC, HR-150RC

แถบหมึก

RB-02 (ดำ/แดง)

DR-120R, DR-140R, DR-210R, DR-240R, DR-270R

แบตเตอรี่

ซิลเวอร์ออกไซด์

LR-44/G-13

AX-12B, AX-120B, AX-120ST
D-120F
DF-120FM
DH-12, DH-14, DH-16, DH-20
DJ-120D Plus, DJ-220D Plus, DJ-240D Plus
DM-1200FM, DM-1400F, DM-1600F
DS-1B, DS-1JT, DS-2B, DS-2JT, DS-3B
DW-120MS
DX-12B, DX-120B, DX-120ST
FC-200V
fx-85ES PLUS, fx-85ES PLUS-2, fx-85MS, fx-85MS-2, fx-350ES PLUS-2, fx-350LA PLUS, fx-350MS, fx-350MS-2, fx-3650PII, fx-50FHII, fx-50FII, fx-570MS, fx-570MS-2, fx-991ARX, fx-991ES PLUS, fx-991ES PLUS-2, fx-991EX, fx-991ID PLUS-2, fx-991LA X, fx-991LAPLUS, fx-991LAPLUS-2, fx-991MS, fx-991MS-2, fx-991ZA PLUS, fx-991ZA PLUS-2
GX-12B, GX-14B, GX-16B, GX-120B
J-120F
JF-120FM
JJ-120D Plus
JS-10B, JS-20B, JS-40B
JW-120MS
MH-12, MH-14, MH-16
MJ-100D Plus, MJ-120D, MJ-120D Plus, MJ-12Da
MS-20UC

LR-54/LR1130/G-10

HL-4A, HL-820LV, HL-820VA
JW-200SC
LC-1000TV, LC-160LV, LC-401LV, LC-403TV
MJ-12VCb
MS-7UC, MS-8F, MS-10F, MS-20F, MS-20VC, MS-80F, MS-100FM, MS-120FM
MX-8B, MX-12B, MX-120B
SL-100L, SL-220TE, SL-240LB, SL-300LV, SL-300TV, SL-310UC, SL-320TV, SL-340VA, SL-787TV, SL-797TV, SL-1000SC
SX-100, SX-220, SX-300, SX-300P, SX-320P

ลิเธียม

CR2032

DR-210R, DR-240R, DR-270R
DS-120TV
FR-2650RC
HR-100RC, HR-150RC
WD-220MS, WD-320MT
WM-220MS, WM-320MT

CR2025

S100, S200

CR2016

JS-120TVS, JS-140TVS

แบตเตอรี่แห้ง

AA

DC-12M
fx-82MS, fx-95MS, fx-100MS
HL-100LB, HL-122TV, HL-815L
HR-8RC, HR-100RC, HR-150RC
MC-12M
MW-5V, MW-8V

AAA

FC-100V
fx-CG20, fx-CG50, fx-CP400, fx-82AR X, fx-82AU PLUS II, fx-82AU PLUS II-2, fx-82ES PLUS, fx-82ESPLUS-2, fx-82EX, fx-82LA PLUS, fx-82LA PLUS-2, fx-82LA X, fx-82MS-2, fx-82ZA PLUS, fx-82ZA PLUS-2, fx-95AR X, fx-95ES PLUS, fx-95ESPLUS-2, fx-95MS-2, fx-96SG PLUS, fx-100AU PLUS, fx-100AU PLUS-2, fx-100MS-2, fx-350ES PLUS, fx-350EX, fx-350LA PLUS, fx-350LA X, fx-570AR X, fx-570ES PLUS, fx-570ESPLUS-2, fx-570EX, fx-570LA PLUS, fx-570LA PLUS-2, fx-570LA X, fx-570MS-2, fx-570VN PLUS, fx-570VN PLUS-2, fx-570VN X, fx-5800P, fx-7400GII, fx-9750GII, fx-97SG X, fx-9860GII, fx-9860GII SD

อะแดปเตอร์ AC

AD-A60024

HR-8RC, HR-100RC, HR-150RC

ชุดอินเตอร์เฟซ

สาย USB

fx-CG20, fx-CG50, fx-9860GII, fx-9860GII SD

สาย USB

fx-9750GII

สายถ่ายโอนข้อมูล

SB-62

fx-CG20, fx-CG50, fx-5800P, fx-9750GII, fx-9860GII, fx-9860GII SD

รุ่นก่อนหน้า

รายการ รุ่น รุ่นที่ใช้ได้

กระดาษ

58 แผ่น

DR-120TM, DR-140TM, DR-210TM, DR-240TM, DR-270TM
FR-2650T
HR-8TM, HR-100TM, HR-150TM

ลูกหมึก

IR-40(ดำ)

HR-8TM

IR-40T
(ดำ/แดง)

FR-2650T
HR-100TM, HR-150TM

แถบหมึก

RB-02 (ดำ/แดง)

DR-120TM, DR-140TM, DR-210TM, DR-240TM, DR-270TM, DR-T120, DR-T140, DR-T220

แบตเตอรี่

ซิลเวอร์ออกไซด์

LR-44/G-13

AX-12S, AX-12V, AX-120S, AX-120TV, AX-120V
D-20L, D-40L, D-60L, D-120B, D-120S
DF-120BM, DF-120MS, DF-120TM, DF-320TM
DH-120, DH-140, DH-160
DJ-120D, DJ-120T, DJ-120TG
DM-1200BM, DM-1200MS, DM-1200S, DM-1200T, DM-1200TM, DM-1400B, DM-1400S, DM-1400TV, DM-1600B, DM-1600S, DM-1600TV
DS-1TS, DS-1TV, DS-2TS, DS-2TV, DS-3TS, DS-3V, DS-10TV, DS-20TV
DV-220
DW-200TW
DX-12S, DX-12V, DX-120S, DX-120TV, DX-120V
DZ-12S
fx-50F, fx-50FH, fx-65, fx-85ES, fx-115MS, fx-820MS, fx-901, fx-991ES, fx-992s, fx-3650P, fx-3950P
GX-12S, GX-12V, GX-14S, GX-14V, GX-16S, GX-16V, GX-120S, GX-120V
GZ-12S
J-120B, J-120S, J-120TV
JF-120BM, JF-120MS, JF-120TM, JF-200TV
JJ-120D, JJ-120TG
JS-10TS, JS-10TV, JS-20TS, JS-20TV, JS-40TS, JS-40V, JS-110TV, JS-120TV, JS-140V
JV-220
JW-200TV, JW-200TW, JW-210TV
MJ-12D, MJ-100D, MJ-100T, MJ-100TG, MJ-120D, MJ-120T, MJ-120TG
MS-7TV, MS-20NC, MS-170TV, MS-270TV, MS-310TM, MS-470V
MV-210
NS-10T, NS-20T
WJ-120D Plus

LR-54/LR1130/G-10

DW-120TV
HS-8LV, HS-8VA
JW-120TV
MC-100
MJ-12VC
MS-6NC, MS-6VC, MS-8B, MS-8S, MS-8TV, MS-10B, MS-10S, MS-10TV, MS-10VC, MS-20B, MS-20S, MS-20TV, MS-80B, MS-80S, MS-80TV, MS-100BM, MS-100TM, MS-120BM, MS-120MS, MS-120TM
MX-8S, MX-8V, MX-12S, MX-12V, MX-120S, MX-120V
MZ-12S
NJ-120D
SL-100NC, SL-100VC, SL-200TE, SL-210TE, SL-300NC, SL-300VC, SL-315TV, SL-1000TV, SL-1000TW, SL-1100TV, SL-1110TV

ลิเธียม

CR2032

ALGEBRA FX2.0 PLUS
CFX-9850GC PLUS
DJ-120, DJ-220, DJ-220D, DJ-240, DJ-240D
DR-270TM, DR-T120, DR-T140, DR-T220
fx-4500PA, fx-9750G PLUS, fx-9750GA PLUS, fx-9860G, fx-9860G SD
MJ-100, MJ-120
WD-220T
WM-200T, WM-220T

CR2016

RT-7000

SR-927

FX-50F

แบตเตอรี่แห้ง

AA

HR-8TM, HR-100TM, HR-150TM

AAA

ALGEBRA FX2.0 PLUS
CFX-9850GC PLUS
ClassPad 330, ClassPad 330 PLUS
fx-FD10PRO, fx-82ARX, fx-82ES, fx-350ES, fx-500ES, fx-570ES, fx-7400G PLUS, fx-9750G PLUS, fx-9750GA PLUS, fx-9860G, fx-9860G SD, fx-9860G Slim
JZ-12W

สายเคเบิล

SB-87

ALGEBRA FX2.0 PLUS
CFX-9850GC PLUS
fx-7400G PLUS, fx-9750G PLUS, fx-9750GA PLUS

อะแดปเตอร์ AC

AD-A60024

HR-8TM, HR-100TM, HR-150TM

ชุดอินเตอร์เฟซ

สาย USB

ClassPad 330 PLUS
fx-9860G, fx-9860G SD, fx-9860G Slim

สาย USB

ALGEBRA FX2.0 PLUS
CFX-9850GC PLUS
fx-7400G PLUS, fx-9750G PLUS, fx-9750GA PLUS

สายถ่ายโอนข้อมูล

SB-62

ALGEBRA FX2.0 PLUS
ClassPad 330, ClassPad 330 PLUS
fx-9860G, fx-9860G SD, fx-9860G Slim

SB-62

CFX-9850GC PLUS
fx-7400G PLUS, fx-9750G PLUS, fx-9750GA PLUS