IQ-126-5B

IQ-126-5B

بستن

  • ممکن است کمی با رنگ اصلی تفاوت داشته باشد.

IQ-126-5B

ثانیه‌شمار روان
ثانیه‌شمار روان

ویژگی‌ها

ثانیه‌شمار روان
  • طرحی ساده با قابلیت خوانش آسان

مشخصات

    • جنس بدنه: رزین / چوبی
    • ثانیه‌شمار روان 
    • دقت: ±20 ثانیه در هر ماه
    • عمر تقریبی باتری: 12 ماه با باتری LR6

توصیه‌شده

لینک‌های مرتبط