DATA BANK

DATA BANK

مجموعه محصولات

این ساعت نام‌، شماره تلفن و سایر داده‌ها را در خود ذخیره می‌کند بنابراین می‌توانید آنها را هرجا که می‌روید به همراه خود ببرید.

لینک‌های مرتبط