نقشه موقعیت‌یابی

لومن
مدل‌های WXGA واقعی
مدل‌های XGA واقعی
مدل‌های 4K
5000 لومن
 
 

مدل‌های 4K ULTRA HD

XJ-L8300HN جدید

3500 لومن

مدل‌های پیشرفته

XJ-F210WN

XJ-F100W

مدل‌های پایه

XJ-V110W

مدل‌های فوق کوتاه برد

XJ-UT351W

XJ-UT351WN

 
 
3300 لومن
 

مدل‌های پیشرفته

XJ-F20XN

XJ-F10X

مدل‌های پایه

XJ-V10X

 
3100 لومن

مدل‌های فوق کوتاه برد

XJ-UT311WN

 
 
3000 لومن

مدل‌های پیشرفته

XJ-F200WN

مدل‌های پایه

XJ-V100W

مدل‌های Green Slim

مدل‌های پایه

 
2700 لومن
 

مدل‌های پایه

 
2500 لومن

مدل‌های Green Slim

مدل‌های Green Slim