مجموعه لامپ‌های یدکی

مجموعه لامپ‌های یدکی

طول عمر متوسط یک لامپ بسته به شرایط استفاده تقریباً 2000 ساعت است. بعد از 2000 ساعت، پیامی نمایان می‌شود که نیاز به تعویض لامپ را به کاربران هشدار می‌دهد.
توصیه می‌شود که از قبل لامپ اصلی را تهیه کنید.

پروژکتورهای Super Slim

YL-6B

مدل: XJ-S68/XJ-S63

YL-5B

مدل: XJ-S58/XJ-S53

YL-5A

مدل: XJ-S57/XJ-S52

YL-4B

مدل: XJ-S48/XJ-S43/XJ-S33/XJ-S43W

YL-4A

مدل: XJ-SC215/XJ-SC210/XJ-S47/XJ-S42/XJ-S46/XJ-S41

YL-3B

مدل: XJ-S38/XJ-S33

YL-3A

مدل: XJ-S37/XJ-S32/XJ-S36/XJ-S31/XJ-S35/XJ-S30

YL-43

مدل: XJ-S46/XJ-S41 *فقط برای نصب سقفی

 

YL-36

مدل: XJ-S36/XJ-S31 *فقط برای نصب سقفی

دیگر پروژکتورها

YL-41

مدل: XJ-560/XJ-460

YL-40

مدل: XJ-450

YL-31

مدل: XJ-360

YL-30

مدل: XJ-350

پروژکتورهای Green Slim

منبع نوری سری پروژکتورهای Green Slim با یک لیزر و LED و بدون استفاده از لامپ جیوه پرفشار معمولی کار می‌کند.

  • طول عمر این منبع نور 20,000 ساعت تخمین زده شده است.
  • عدم نوردهی یا افت روشنایی محسوس منبع نور نشان دهنده پایان عمر این منبع است.

برای تعویض به فروشنده اصلی خود یا مرکز خدمات مجاز CASIO مراجعه نمایید.