مثال

f

بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها

در علوم پزشکی، اشتباهات غیر قابل قبول است، مانند حمل و نقل مواد دارویی و مدیریت چارت پزشکی.
برچسب‌ها به مرتب‌سازی و مدیریت جامع اطلاعات کمک می‌کنند که این باعث جلوگیری از اشتباهات می‌شود.

بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها

موارد کاربرد

موارد کاربرد
A

چارت‌های پزشکی

B

پزشکان مسئول

C

لباس‌های فرم

D

مدیریت قفسه‌ها و برچسب زدن به چرخ‌ها

E

مدیریت قرص‌ها و دیگر داروها

F

مدیریت تدارکات

G

توجه‌ها

H

برچسب‌های نام

محل استقرار پرستاران

در محل‌های استقرار پرستاران، جایی که چارت‌های پزشکی و وضعیت دکتر باید کاملاً آماده و قابل تشخیص باشد، اطلاعات را بهتر مدیریت کنید.

A
چارت‌های پزشکی
چارت‌های پزشکی
B
پزشکان مسئول
پزشکان مسئول

اتاق‌های معاینه

برچسب‌های توجه را روی ماشین‌ها و دستگاه‌ها برای قابل تشخیص کردن فوری آنها برای هرکس، بچسبانید و به راحت‌تر شدن معاینه کمک کنید.

C
لباس‌های فرم

لباس‌های فرم
D
مدیریت قفسه‌ها
و برچسب زدن چرخ‌ها
مدیریت قفسه‌ها و برچسب زدن به چرخ‌ها

اتاق‌های دارو / آزمایش‌گاه‌ها

طبقه‌بندی با برچسب در مدیریت داروخانه‌ها جایی که نیازمند توجه دقیق است، اشیا را به راحتی قابل تشخیص می‌کند.

E
مدیریت قرص‌ها و دیگر داروها
مدیریت قرص‌ها و دیگر داروها
مدیریت قرص‌ها و دیگر داروها
F
مدیریت تدارکات
مدیریت تدارکات

اتاق‌های بیمار

بیماران در بیمارستان به طور پیوسته در حال رفت و آمد هستند و برچسب‌های ساده و قابل فهم به همه در فهم محیط اطرافشان کمک می‌کنند.

G
توجه‌ها
توجه‌ها
H
برچسب‌های نام
برچسب‌های نام

نوارچسب‌های راحت برای استفاده در بیمارستان

نوارچسب فلورسنت

با رنگ‌های روشن نوارچسب فلورسنت که چشم را می‌گیرند، یادآوری‌ها را واضح‌تر کنید.

نوارچسب فلورسنت

از بین چهار رنگ روشن انتخاب کنید

رنگ نوارچسب / نوشته
سیاه روی صورتی فلورسنت
سیاه روی نارنجی فلورسنت
سیاه روی زرد فلورسنت
سیاه روی سبز فلورسنت
عرض نوارچسب
18 میلی‌متر
12 میلی‌متر
9 میلی‌متر

نوارچسب مغناطیسی*

* فقط برای استفاده در مدل‌های KL-G2 و KL-7400

پزشکان مسئول میز پذیرش هر روز در حال عوض شدن هستند و نوارچسب مغناطیسی جابجایی اشیای روی میز را آسان می‌کند. (به اشیای استیلی می‌چسبد)

برای چسباندن روی وایت‌بردها

با پهنای 24 میلی‌متری، پهن و خوانا

با پهنای 24 میلی‌متری، پهن و خوانا
رنگ نوارچسب / نوشته
سیاه روی سفید
عرض نوارچسب
24 میلی‌متر

نوارچسب با چسبندگی قوی

نوارچسب‌های قوی به شما در هنگام استفاده از دستگاه‌هایی که به مدت طولانی استفاده می‌شوند امنیت خاطی می‌دهند.

برای مدیریت دستگاه‌ها، غیره.

برای مدیریت دستگاه‌ها، غیره.
رنگ نوارچسب / نوشته
سیاه روی سفید
عرض نوارچسب
18 میلی‌متر
12 میلی‌متر
9 میلی‌متر

نوارچسب مخصوص کابل

نوارچسب‌های مخصوص کابل به صورت ایمن به بطری‌های دارو، ظرف‌های آزمایش و دیگر اشیای دارای صفحات تیز و منحنی می‌چسبند.

روی بیکرها، لوله‌های آزمایش، غیره.

روی بیکرها، لوله‌های آزمایش، غیره.

در راستای کابل یا دور آن بچسبانید.

در راستای کابل یا دور آن بچسبانید.
رنگ نوارچسب / نوشته
سیاه روی سفید
عرض نوارچسب
18 میلی‌متر
12 میلی‌متر
9 میلی‌متر

نوارچسب قابل اتو روی پارچه

نوارچسب قابل اتو روی پارچه به شما امکان چسباندن نام‌ها بر روی لباس‌های فرم را می‌دهد.

روی لباس‌های فرم

روی لباس‌های فرم

با استفاده از یک اتو، این نوارچسب می‌تواند مستقیماً روی پارچه‌ها بچسبد.

با استفاده از یک اتو، این نوارچسب می‌تواند مستقیماً روی پارچه‌ها بچسبد.
رنگ نوارچسب / نوشته
سیاه روی سفید
عرض نوارچسب
12 میلی‌متر
 

پشتیبانی قوی از محیط‌های پزشکی توسط دامنه وسیعی از عملکردها

چاپ بارکد*

*KL-G2 / KL-7400 / KL-820 / KL-130 [نوار 12 میلی‌متری یا پهن‌تر]

مدیریت داروهایی که نیاز به مراقبت ویژه دارند.
چاپ بارکد، مدیریت کردن و سفارش دادن را راحت‌تر می‌کند.

برای طبقه‌بندی داروها، غیره.

برای طبقه‌بندی داروها، غیره.

چاپ لوگوی طراحی شده*

*KL-G2 / KL-7400 / KL-HD1 / KL-820 / KL-130 [نوار 12 میلی‌متری یا پهن‌تر]

لوگوی طراحی شده با شکل، فهم علائم حتی هشدارهایی که درکشان تنها با نوشته مشکل است را آسان می‌کند.
60 مدل موجود است.

مثال لوگوی‌های طراحی شده

چاپ لوگوی طراحی شده
*KL-G2 / KL-HD1 / KL-130:موجود در 8 زبان (انگلیسی / اسپانیایی / فرانسوی / آلمانی / ایتالیایی / سوئدی / پرتغالی / اندونزیایی)
*KL-7400 / KL-820:موجود در 6 زبان (انگلیسی / اسپانیایی / فرانسوی / آلمانی / ایتالیایی / سوئدی)

مهر زمان*

*KL-G2

مهرهای زمان را روی مدارکی که نیاز به مدیریت براساس زمان دارند بزنید.‌
داده می‌تواند با لمس یک دکمه وارد شود.

روی چارت‌های پزشکی

روی چارت‌های پزشکی

برچسب شاخص*

*KL-G2 [فقط نوارچسب 24 میلی‌متری]

برچسب‌های شاخص برای مرتب کردن آسان و قابل فهم مدارک ساخته شده‌اند.
اطلاعات مورد نیاز خود را می‌توانید با یک نگاه پیدا کنید.

برچسب شاخص

چاپگرهای برچسب

صفحه اصلی دسته‌ها