کیبوردهای استاندارد

Standard Keyboards

مجموعه محصولات

CT-X800

CT-X800

با مخلوطی از آواهای باکیفیت و یک اجرای قوی جذابیت جدیدی به نواختن کیبورد بدهید

 • منبع صدای AiX
 • پاسخ لمسی: 3 سطح حساسیت
 • حداکثر چندآوایی 48
 • 600 built-in tones
CT-X700

CT-X700

همه می‌توانند به راحتی از اجرا از طریق منبع صوتی غنی و رسای AiX بهره‌مند شوند

 • منبع صدای AiX
 • پاسخ لمسی: 3 سطح حساسیت
 • حداکثر چندآوایی 48
 • 600 built-in tones
 • پاسخ لمسی: 2 سطح حساسیت
 • حداکثر چندآوایی 48
 • 600 built-in tones
 • حداکثر چندآوایی 12
 • 50 نوا
  50 نوا
 • 76 کلید
 • پاسخ لمسی: 2 سطح حساسیت
 • حداکثر چندآوایی 48
 • 600 built-in tones
 • پاسخ لمسی: 2 سطح حساسیت
 • حداکثر چندآوایی 48
 • 600 built-in tones
 • پاسخ لمسی: 2 سطح حساسیت
 • حداکثر چندآوایی 48
 • 400 تون داخلی
 • حالت موسیقی رقص
  حالت موسیقی رقص
 • اتصال به APP
  اتصال به APP
 • پاسخ لمسی: 2 سطح حساسیت
 • حداکثر چندآوایی 48
 • 400 تون داخلی
 • 110 نوا
  110 نوا
 • حداکثر چندآوایی 48
 • 400 تون داخلی
 • حالت موسیقی رقص
  حالت موسیقی رقص
 • اتصال به APP
  اتصال به APP
 • حداکثر چندآوایی 48
 • 400 تون داخلی
 • حالت موسیقی رقص
  حالت موسیقی رقص
 • اتصال به APP
  اتصال به APP
 • حداکثر چندآوایی 12
 • 50 نوا
  50 نوا
 • حداکثر چندآوایی 48
 • 400 تون داخلی
 • 110 نوا
  110 نوا
 • حداکثر چندآوایی 32
 • 100 نوا
  100 نوا
 • حالت موسیقی رقص
  حالت موسیقی رقص
 • حداکثر چندآوایی 32
 • 100 نوا
  100 نوا
 • حالت موسیقی رقص
  حالت موسیقی رقص
 • حداکثر چندآوایی 12
 • 100 نوا
  100 نوا

لینک‌های مرتبط