SA-47

  • 32 کلید با سایز کوچک
  • 100 تون و 50 ریتم
  • 0.5 وات + 0.5 وات

حداکثر چندآوایی 8
50 ریتم موجود در دستگاه
10 نوا
10 نوا
خروجی آمپلی‌فایر: 0.5 وات + 0.5 وات

ویژگی‌ها

انتخاب آسان تون

انتخاب آسان تون

دکمه تون پیانو، هارمونیوم، ارگ

5 پد درام

5 پد درام

با ضربه زدن روی یک پد، صدای درام مربوطه تولید می‌شود!
شامل 2 صدای پرکاشن هندی.

پشتیبان موسیقی هندی

4 تون، 5 الگوی ریتم، 1 نوا،
2 صدای پرکاشن برای موسیقی هندی.

نمایشگر با قابلیت خواندن راحت (LCD)

نمایشگر با قابلیت خواندن راحت (LCD)

ویژگی‌ها و عملکردهای چندمنظوره

32 کلید با سایز کوچک

دستگیره سرخود برای حمل و نقل آسان

دستگیره سرخود برای حمل و نقل آسان

ملودی روشن/خاموش

توصیه‌شده

لینک‌های مرتبط