گزینه

پایه مخصوص


 • CS-68PBK

 • CS-68PWE

پدال


 • SP-20

 • SP-3

 • SP-34

نیمکت


 • CB-7BK

  طول 600 × عرض 300 × ارتفاع 506 میلی‌متر *بدون پیش‌آمدگی‌ها


 • CB-7BN

  طول 600 × عرض 300 × ارتفاع 506 میلی‌متر *بدون پیش‌آمدگی‌ها


 • CB-7WE

  طول 600 × عرض 300 × ارتفاع 506 میلی‌متر *بدون پیش‌آمدگی‌ها

کیف حمل


 • SC-800P

آداپتور AC


 • AD-A12150LW

توصیه‌شده

لینک‌های مرتبط