PX-360Mگزینه‌ها

گزینه

پایه مخصوص


 • CS-67PBK

  طول 1318.0 × عرض 682.3 × ارتفاع 283.5 میلی‌متر *بدون پیش‌آمدگی‌ها


 • CS-67PWE

  طول 1318.0 × عرض 682.3 × ارتفاع 283.5 میلی‌متر *بدون پیش‌آمدگی‌ها

پدال


 • SP-20

 • SP-3

 • SP-33

نیمکت


 • CB-7BK

  طول 600 × عرض 300 × ارتفاع 506 میلی‌متر *بدون پیش‌آمدگی‌ها


 • CB-7BN

  طول 600 × عرض 300 × ارتفاع 506 میلی‌متر *بدون پیش‌آمدگی‌ها


 • CB-7WE

  طول 600 × عرض 300 × ارتفاع 506 میلی‌متر *بدون پیش‌آمدگی‌ها

کیف حمل


 • SC-700P

  طول 1410 × عرض 170 × ارتفاع 290 میلی‌متر *بدون پیش‌آمدگی‌ها

آداپتور AC


 • AD-A12150LW

جزئیات/اطلاعات

توصیه‌شده

لینک‌های مرتبط