گزینه

پایه مخصوص


 • CS-4B

  طول 696 × عرض 570 × ارتفاع 697 میلی‌متر *بدون پیش‌آمدگی‌ها


 • CS-7W

  طول 950 × عرض 547 × ارتفاع 707 میلی‌متر *بدون پیش‌آمدگی‌ها

پدال


 • SP-20

 • SP-3

نیمکت


 • CB-7BK

  طول 600 × عرض 300 × ارتفاع 506 میلی‌متر *بدون پیش‌آمدگی‌ها


 • CB-7BN

  طول 600 × عرض 300 × ارتفاع 506 میلی‌متر *بدون پیش‌آمدگی‌ها


 • CB-7WE

  طول 600 × عرض 300 × ارتفاع 506 میلی‌متر *بدون پیش‌آمدگی‌ها

آداپتور AC


 • AD-E95100L

توصیه‌شده

لینک‌های مرتبط