گزینه

پایه مخصوص


  • CS-4B

    طول 696 × عرض 570 × ارتفاع 697 میلی‌متر *بدون پیش‌آمدگی‌ها


  • CS-7W

    طول 950 × عرض 547 × ارتفاع 707 میلی‌متر *بدون پیش‌آمدگی‌ها

پدال


  • SP-20

  • SP-3

آداپتور AC


  • AD-E95100L

توصیه‌شده

لینک‌های مرتبط