CDP-S100گزینه‌ها

گزینه

پایه مخصوص


  • CS-46P

پدال


  • SP-20

  • SP-3

نیمکت


  • CB-7BK

    طول 600 × عرض 300 × ارتفاع 506 میلی‌متر *بدون پیش‌آمدگی‌ها

کیف حمل


  • SC-800P

آداپتور AC


  • AD-A12150LW

جزئیات/اطلاعات

توصیه‌شده

لینک‌های مرتبط