گزینه

پایه مخصوص


  • CS-44P

    طول 1304.4 × عرض 373.2 × ارتفاع 631.6 میلی‌متر *بدون پیش‌آمدگی‌ها

پدال


  • SP-20

  • SP-3

نیمکت


  • CB-7BK

    طول 600 × عرض 300 × ارتفاع 506 میلی‌متر *بدون پیش‌آمدگی‌ها

آداپتور AC


  • AD-A12150LW

توصیه‌شده

لینک‌های مرتبط