پیانوهای دیجیتالی Privia

پیانوهای دیجیتالی Privia

مجموعه محصولات

PX-S3000

PX-S3000

حس و ظاهر پیانوی واقعی، به‌علاوه تعداد زیادی ریتم و تون برای اکتشاف.

 • منبع صدای AiR
 • تعداد کلیدها 88
  تعداد کلیدها 88
 • Smart Scaled Hammer Action Keyboard
 • پاسخ لمسی: 5 سطح حساسیت
 • حداکثر چندآوایی 192
 • 700 تون داخلی
 • 200 ریتم موجود در دستگاه
PX-S1000

PX-S1000

تنوع رنگ

 • PX-S1000 قرمز
 • PX-S1000 مشکی
 • PX-S1000 سفید

تجربه جدیدی از پیانوی Privia که هم از نظر سبک و هم از نظر صدا تکامل یافته است.

 • منبع صدای AiR
 • تعداد کلیدها 88
  تعداد کلیدها 88
 • Smart Scaled Hammer Action Keyboard
 • پاسخ لمسی: 5 سطح حساسیت
 • حداکثر چندآوایی 192
 • 18 تون موجود در دستگاه
 • منبع صدای AiR
 • تعداد کلیدها 88
  تعداد کلیدها 88
 • کیبورد دارای عملکرد چکشی
 • پاسخ لمسی: 3 سطح حساسیت
 • حداکثر چندآوایی 256
 • منبع صدای AiR
 • تعداد کلیدها 88
  تعداد کلیدها 88
 • کیبورد دارای عملکرد چکشی
 • پاسخ لمسی: 3 سطح حساسیت
 • حداکثر چندآوایی 256
 • 650 تون موجود در دستگاه
 • 220 ریتم موجود در دستگاه
 • منبع صدای AiR
 • تعداد کلیدها 88
  تعداد کلیدها 88
 • کیبورد دارای عملکرد چکشی
 • پاسخ لمسی: 3 سطح حساسیت
 • حداکثر چندآوایی 128
 • 550 تون موجود در دستگاه
 • 200 ریتم موجود در دستگاه
PX-160

PX-160

تنوع رنگ

 • PX-160 طلایی شامپاینی
 • PX-160 مشکی
 • PX-160 سفید
 • منبع صدای AiR
 • تعداد کلیدها 88
  تعداد کلیدها 88
 • کیبورد دارای عملکرد چکشی
 • پاسخ لمسی: 3 سطح حساسیت
 • حداکثر چندآوایی 128
 • 18 تون موجود در دستگاه
PX-870

PX-870

تنوع رنگ

 • PX-870 پرداخت رنگ چوب سیاه
 • PX-870 پرداخت رنگ چوب سفید
 • PX-870 پرداخت رنگ بلوطی
 • منبع صدای AiR
 • تعداد کلیدها 88
  تعداد کلیدها 88
 • کیبورد دارای عملکرد چکشی
 • پاسخ لمسی: 3 سطح حساسیت
 • حداکثر چندآوایی 256
 • 19 تون موجود در دستگاه
 • منبع صدای AiR
 • تعداد کلیدها 88
  تعداد کلیدها 88
 • کیبورد دارای عملکرد چکشی
 • پاسخ لمسی: 3 سطح حساسیت
 • حداکثر چندآوایی 128
 • 250 تون داخلی
PX-770

PX-770

تنوع رنگ

 • PX-770 پرداخت رنگ چوب سیاه
 • PX-770 پرداخت رنگ چوب سفید
 • PX-770 پرداخت رنگ بلوطی
 • منبع صدای AiR
 • تعداد کلیدها 88
  تعداد کلیدها 88
 • کیبورد دارای عملکرد چکشی
 • پاسخ لمسی: 3 سطح حساسیت
 • حداکثر چندآوایی 128
 • 19 تون موجود در دستگاه

لینک‌های مرتبط