کیبوردهای سطح بالا

کیبوردهای سطح بالا
سایت برند CT-X
وب سایت انگلیسی
وب سایت انگلیسی

مجموعه محصولات

 • 61 کلید
 • پاسخ لمسی: 3 سطح حساسیت
 • حداکثر چندآوایی 128
 • 1150 تون داخلی
 • 330 ریتم موجود در دستگاه
 • 61 کلید
 • پاسخ لمسی: 3 سطح حساسیت
 • حداکثر چندآوایی 128
 • 950 تون داخلی
 • 280 ریتم موجود در دستگاه
CT-X5000

CT-X5000

مجهز به آمپلی‌فایر پربازده 15 وات + 15 وات و بلندگوهای باس-رفلکس، توانایی کامل منبع صوتی AiX را نشان می‌دهد

 • منبع صدای AiX
 • 61 کلید
 • پاسخ لمسی: 3 سطح حساسیت
 • حداکثر چندآوایی 64
 • 235 ریتم موجود در دستگاه
CT-X3000

CT-X3000

مدلی سطح بالا که قادر به انجام همه کاری از خلق آثار هنری پیشرفته تا اجراهای خیابانی است

 • منبع صدای AiX
 • 61 کلید
 • پاسخ لمسی: 3 سطح حساسیت
 • حداکثر چندآوایی 64
 • 235 ریتم موجود در دستگاه
 • 61 کلید
 • پاسخ لمسی: 2 سطح حساسیت
 • حداکثر چندآوایی 64
 • 820 تون داخلی
 • 260 ریتم موجود در دستگاه
 • 61 کلید
 • پاسخ لمسی: 2 سطح حساسیت
 • حداکثر چندآوایی 48
 • 700 تون داخلی
 • 210 ریتم موجود در دستگاه
 • 61 کلید
 • پاسخ لمسی: 2 سطح حساسیت
 • حداکثر چندآوایی 48
 • 700 تون داخلی
 • 210 ریتم موجود در دستگاه
 • 76 کلید
 • پاسخ لمسی: 2 سطح حساسیت
 • حداکثر چندآوایی 48
 • 700 تون داخلی
 • 210 ریتم موجود در دستگاه
 • 76 کلید
 • پاسخ لمسی: 2 سطح حساسیت
 • حداکثر چندآوایی 64
 • 820 تون داخلی
 • 260 ریتم موجود در دستگاه

لینک‌های مرتبط