پیانوهای دیجیتالی CDP

پیانوهای دیجیتالی CDP

مجموعه محصولات

CDP-S350

CDP-S350

یک پیانوی دیجیتال با قابلیت کاوش نامتناهی در موسیقی، مجهز به تنوعی گسترده از تون‌ها و ریتم‌ها.

 • تعداد کلیدها 88
  تعداد کلیدها 88
 • Scaled hammer action keyboard II
 • پاسخ لمسی: 3 سطح حساسیت
 • حداکثر چندآوایی 64
 • 700 تون داخلی
 • 200 ریتم موجود در دستگاه
CDP-S150

CDP-S150

یک پیانوی دیجیتال مجهز و آماده آموزش با واحد سه‌پداله اختیاری SP-34.

 • تعداد کلیدها 88
  تعداد کلیدها 88
 • Scaled hammer action keyboard II
 • پاسخ لمسی: 3 سطح حساسیت
 • حداکثر چندآوایی 64
 • 10 تون داخلی
CDP-S100

CDP-S100

سازی عالی برای همه، روی صدا و احساس پیانو تمرکز دارد.

 • تعداد کلیدها 88
  تعداد کلیدها 88
 • Scaled hammer action keyboard II
 • پاسخ لمسی: 3 سطح حساسیت
 • حداکثر چندآوایی 64
 • 10 تون داخلی
 • تعداد کلیدها 88
  تعداد کلیدها 88
 • کیبورد دارای عملکرد چکشی
 • پاسخ لمسی: 3 سطح حساسیت
 • حداکثر چندآوایی 64
 • 700 تون داخلی
 • 200 ریتم موجود در دستگاه
CDP-230R

CDP-230R

تنوع رنگ

 • CDP-230R BK
 • CDP-230R SR
 • تعداد کلیدها 88
  تعداد کلیدها 88
 • کیبورد دارای عملکرد چکشی
 • پاسخ لمسی: 3 سطح حساسیت
 • حداکثر چندآوایی 48
 • 700 تون داخلی
 • 200 ریتم موجود در دستگاه
 • تعداد کلیدها 88
  تعداد کلیدها 88
 • کیبورد دارای عملکرد چکشی
 • پاسخ لمسی: 3 سطح حساسیت
 • حداکثر چندآوایی 64
 • 10 تون داخلی
CDP-130

CDP-130

تنوع رنگ

 • CDP-130 BK
 • CDP-130 SR
 • تعداد کلیدها 88
  تعداد کلیدها 88
 • کیبورد دارای عملکرد چکشی
 • پاسخ لمسی: 3 سطح حساسیت
 • حداکثر چندآوایی 48
 • 10 تون داخلی

لینک‌های مرتبط