کی‌بوردهای Casiotone

Casiotone

مجموعه محصولات

CT-S300

CT-S300

پاسخ لمسی و پیچ تنظیم زیر و بمی صدا برای صدایی تأثیرگذار.

 • 61 کلید
 • پاسخ لمسی: 2 سطح حساسیت
 • حداکثر چندآوایی 48
 • 400 تون داخلی
 • 77 ریتم موجود در دستگاه
CT-S200

CT-S200

تنوع رنگ

 • CT-S200 قرمز
 • CT-S200 سفید
 • CT-S200 مشکی

یک رنگ پاپ انتخاب کنید. از موسیقی رقص لذت ببرید.

 • 61 کلید
 • حداکثر چندآوایی 48
 • 400 تون داخلی
 • 77 ریتم موجود در دستگاه
CT-S100

CT-S100

روشی ساده برای موسیقی با سبکی جدید از نواختن.

 • 61 کلید
 • حداکثر چندآوایی 32
 • 122 تون موجود در دستگاه
 • 61 ریتم موجود در دستگاه
LK-S250

LK-S250

با سیستم روشنایی کلید از تمرین موسیقی لذت ببرید.

 • 61 کلید
 • پاسخ لمسی: 2 سطح حساسیت
 • حداکثر چندآوایی 48
 • 400 تون داخلی
 • 77 ریتم موجود در دستگاه

لینک‌های مرتبط