نرم‌افزار رایانه‌ای

مجموعه محصولات

ویژگی‌ها

درباره نرم‌افزارهای Emulator و Manager

Emulator و Manager نرم‌افزارهایی هستند که عملیات ماشین‌حساب مهندسی، ازجمله مدل‌های گرافیکی، را شبیه‌سازی می‌کنند.
با استفاده از Emulator یا Manager می‌توانید همه عملکردهای ماشین‌حساب را روی رایانه خود انجام دهید.
این برنامه‌ها امکان آماده کردن مطالب آموزشی و ارائه آنها را در محیط کلاس درس با استفاده از پروژکتور فراهم می‌کنند.
Emulator و Manager ابزارهای مفیدی برای ایجاد فعالیت‌های آموزشی و اجرای کارگاه‌های آموزشی هستند.

درباره نرم‌افزارهای Emulator و Manager


مزایا برای معلمان و دانش‌آموزان

کارگاه‌های آموزشی

معلمان با استفاده از Emulator و Manager می‌توانند به آسانی با پروژکتور مطالب جدید را توضیح دهند.
دانشجویان می‌توانند بهتر یاد بگیرند زیرا نرم‌افزار همانند ماشین‌حساب دانش‌آموزان عملیات را نشان می‌دهد و اجرا می‌کند.

نمایش نحوه کار

نمایش نحوه کار
نمایش نحوه کار با استفاده از پوستر و نشانگر یا بدون نمایش
نمایش نحوه کار
نمایش نحوه کار به صورت تعاملی و با قابلیت درک آسان

فعالیت‌ها

معلمان با کمک Emulator و Manager می‌توانند مطالب آموزشی را برای کلاس‌های ریاضیات فراهم کنند.
آنها با عملکرد کپی و جای‌گذاری می‌توانند به آسانی مطالبی را که شامل عملیات کلید و عکس از صفحه ماشین حساب است ایجاد کنند.

فعالیت‌ها / مطالب

فعالیت‌ها / مطالب
ایجاد دکمه‌های کلید با دست
فعالیت‌ها / مطالب
دکمه‌های کلید می‌توانند با استفاده از عملکرد Keylog/Font به آسانی ایجاد شوند.

لینک‌های مرتبط