برنامه ویژه دستگاه‌های همراه

مجموعه محصولات

ویژگی‌ها

برنامه ماشین‌حساب با عملکردهای ماشین حساب گرافیکی پرقدرت CAS مدل دستی fx-CP400

برنامه ویژه دستگاه‌های همراه

استفاده از تعداد زیادی از عملکردها رایگان است.
با پرداخت یک اشتراک ماهانه می‌توانید از همه عملکردهای برنامه استفاده کنید.

برای مقایسه نسخه‌های رایگان و مبتنی بر اشتراک برنامه، اینجا کلیک کنید. (انگلیسی)

دو نوع نمایش موجود است (حالت تلفن همراه و حالت ماشین‌حساب).

معلمان با استفاده از Emulator و Manager می‌توانند به آسانی با پروژکتور مطالب جدید را توضیح دهند.
دانشجویان می‌توانند بهتر یاد بگیرند زیرا نرم‌افزار همانند ماشین‌حساب دانش‌آموزان عملیات را نشان می‌دهد و اجرا می‌کند.

حالت تلفن همراه

نمایش تمام اندازه
(نمایش تمام اندازه)

حالت ماشین‌حساب

صفحه نمایش و صفحه کلید
(صفحه نمایش و صفحه کلید)

دانلود (رایگان)


  • App Store علامت سرویس Apple Inc است.
  • Google Play علامت تجاری Google Inc است.
  • محصولات و سرویس‌های دیگر که در این سند نام برده شده علامت‌های تجاری یا علامت‌های ثبت‌شده شرکت‌های مربوط به آنها است.

لینک‌های مرتبط