DJ-120D Plus

DJ-120D Plus

بستن

 • ممکن است کمی با رنگ اصلی تفاوت داشته باشد.

DJ-120D Plus

مدل رومیزی
مدل رومیزی
DIGIT
12 رقم

ویژگی‌ها

بررسی تا 300 مرحله

Review و Auto Review

محاسبات را تا 300 مرحله قبل بازبینی کنید.

مثال
بازبینی

Auto Review

با فشردن یک دکمه به طور خودکار بازبینی کنید!

Correct

هنگام بازبینی محاسبات، می‌توانید در مقادیر یا عملگرها تغییرات ایجاد کنید و برای گرفتن نتایج جدید، از ماشین‌حساب برای انجام دوباره محاسبات استفاده کنید.

* نمونه‌های LCD از مدل DJ-120D Plus هستند.

Go to

Auto Review

با فشردن یک دکمه به مرحله‌ای مشخص در محاسبات بپرید.

جمع‌بندی کلی

GT

جمع‌بندی خودکار نتایج محاسبات مختلف.

عملکرد بررسی دوباره

بررسی مجدد با استفاده از دستیار صوتی

عملکرد بررسی دوباره، تأیید صوتی خطا را در هنگام بررسی محاسبات، برای شما ممکن می‌سازد. اگر کاربر در هنگام انجام محاسبات ثانویه برای بررسی نتیجه محاسبات، کلید اشتباهی فشار دهد، زنگی به صدا در‌ می‌آید که کاربر را از این خطا آگاه می‌کند.

بررسی مجدد با استفاده از دستیار صوتی

محاسبه اولیه

محاسبه اولیه

محاسبه ثانویه

محاسبه ثانویه

* نمادهای LCD برای دید بهتر، بزرگ شده‌اند.

* نمونه‌های LCD از مدل DJ-120D Plus هستند.

نمایش عدد محلی

جابجایی بین فرمت‌های جداکننده ارقام با لمس یک دکمه

بررسی مجدد با استفاده از دستیار صوتی

* نمونه‌های LCD از مدل DJ-120D Plus هستند.

مشخصات

 • مدل رومیزی
  مدل رومیزی

 • DIGIT
  12 رقم

 • درصد معمولی
  درصد معمولی محاسبات درصد معمولی

 • بررسی تا 300 مرحله
  بررسی تا 300 مرحله محاسبات را تا 300 مرحله قبل نمایش می‌دهد.

 • عملکرد بررسی دوباره
  عملکرد بررسی دوباره عملکرد بررسی دوباره، تأیید صوتی خطا را در هنگام بررسی محاسبات، برای شما ممکن می‌سازد. اگر کاربر در هنگام انجام محاسبات ثانویه برای بررسی نتیجه محاسبات، کلید اشتباهی فشار دهد، زنگی به صدا در‌ می‌آید که کاربر را از این خطا آگاه می‌کند.

 • انرژی خورشیدی و باتری
  انرژی خورشیدی و باتری دستگاه در هنگام ناکافی بودن نور با باتری و در هنگام کافی بودن نور با انرژی خورشید کار می‌کند.

 • علائم دستور تابع
  علائم دستور تابع علامت (+،−،×،÷) روی صفحه نمایش نشان دهنده وضعیت عملیاتی است که در حال حاضر در حال انجام آن هستید.

 • انتخابگر گرد کردن F تعداد ممیز شناور. CUT: مقادیر بریده می‌شوند. UP: مقادیر به بالا گرد می‌شوند. 5/4: مقادیر گرد می‌شوند.

 • انتخابگر اعشار 4,3,2,1,0 : تعداد زقم اعشار بعد از ممیز را مشخص می‌کند مثلاً، 4,3,2,1,0. ADD2: 2 اعشار برای ورودی‌ها و نتایج حاصله از همه عملیات جمع و تفریق درنظر گرفته می‌شود.

 • گردش کلید
  گردش کلید عملیات کلیدی در یک حالت بافر ذخیره می‌شوند تا حتی در هنگام ورود اطلاعات با سرعت بالا هیچ چیز از قلم نیفتد.

 • صفحه نمایش فوق بزرگ
  صفحه نمایش فوق بزرگ صفحه نمایش بزرگتر خواندن داده‌ها را آسان‌تر می‌کند.

 • کلیدهای پلاستیکی
  کلیدهای پلاستیکی طراحی و مهندسی شده برای کارایی آسان.

 • افزایش قیمت
  افزایش قیمت کلیه قابلیت‌های افزایش قیمت یک ماشین‌حساب برای ساده کردن محاسبات هزینه و سود.

 • نمایش عدد محلی
  نمایش عدد محلی اعداد را با چهار فرمت جداکننده رقم (Type A،‏ Type B،‏ Type C و Indian) نشان می‌دهد.

اندازه جعبه / وزن کل

 • ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) : 192×144×34.6میلی‌متر
 • وزن : 205گرم

توصیه‌شده

لینک‌های مرتبط