ماشین‌حساب‌های چاپگر (نوع فشرده / چاپگر کوچک)

مجموعه محصولات

 • مدل جمع و جور
  مدل جمع و جور
 • DIGIT
  12 رقم
 • چاپ 2.0 خط در ثانیه
  چاپ 2.0 خط در ثانیه
 • بررسی تا 150 مرحله
  بررسی تا 150 مرحله
 • محاسبه مالیات
  محاسبه مالیات
 • مدل جمع و جور
  مدل جمع و جور
 • DIGIT
  12 رقم
 • چاپ 2.0 خط در ثانیه
  چاپ 2.0 خط در ثانیه
 • بررسی تا 150 مرحله
  بررسی تا 150 مرحله
 • محاسبه مالیات
  محاسبه مالیات
 • چاپگر مینی
  چاپگر مینی
 • DIGIT
  12 رقم
 • چاپ 2.0 خط در ثانیه
  چاپ 2.0 خط در ثانیه
 • بررسی تا 150 مرحله
  بررسی تا 150 مرحله
 • محاسبه مالیات
  محاسبه مالیات
 • چاپگر مینی
  چاپگر مینی
 • DIGIT
  12 رقم
 • چاپ 2.0 خط در ثانیه
  چاپ 2.0 خط در ثانیه
 • بررسی تا 150 مرحله
  بررسی تا 150 مرحله
 • محاسبه مالیات
  محاسبه مالیات
 • مدل جمع و جور
  مدل جمع و جور
 • DIGIT
  12 رقم
 • چاپ 2.4 خط در ثانیه
  چاپ 2.4 خط در ثانیه
 • عملکرد مالیات و تبدیل ارز
  عملکرد مالیات و تبدیل ارز
 • مدل جمع و جور
  مدل جمع و جور
 • DIGIT
  12 رقم
 • چاپ 2.0 خط در ثانیه
  چاپ 2.0 خط در ثانیه
 • محاسبه مالیات
  محاسبه مالیات
 • چاپگر مینی
  چاپگر مینی
 • DIGIT
  12 رقم
 • چاپ 1.6 خط در ثانیه
  چاپ 1.6 خط در ثانیه
 • محاسبه مالیات
  محاسبه مالیات
 • چاپگر مینی
  چاپگر مینی
 • DIGIT
  12 رقم
 • چاپ 1.6 خط در ثانیه
  چاپ 1.6 خط در ثانیه
 • محاسبه مالیات
  محاسبه مالیات
 • چاپگر مینی
  چاپگر مینی
 • DIGIT
  12 رقم
 • چاپ 1.6 خط در ثانیه
  چاپ 1.6 خط در ثانیه
 • محاسبه مالیات
  محاسبه مالیات

ویژگی‌ها

ماشین‌حساب‌های چاپگر HR نسل بعد

طراحی جذاب! استفاده آسان! صرفه‌جویی در وقت و هزینه!

ویژگی‌های ماشین‌حساب جدید

چاپ دوباره

REPRINT

بدون نیاز به وارد کردن دوباره داده‌ها، چندین نسخه از آن‌ها را چاپ کنید.

چاپ دوباره

صرفه‌جویی در وقت!

پس از چاپ

REPRINT

به دلیل امکان چاپ کردن در زمانی دیگر حتی در حالت خاموشی چاپگر، خطای چاپی کاهش پیدا می‌کند.

صرفه‌جویی در هزینه!

بررسی

بررسی

تاریخچه محاسبات را بدون چاپ کردن در صفحه نمایش ببینید.

صرفه‌جویی در هزینه!

ساعت / تقویم

TIME

قابل چاپ زمان و تاریخ

 • فقط HR-100 و HR-150

ساعت / تقویم

استفاده آسان


نکات برجسته طراحی جدید ماشین‌حساب

پولیش بافتی

 • پولیش بافتی

شکل بدنه که مقاومت ظاهری آن را افزایش داده است

 • شکل بدنه که مقاومت ظاهری آن را افزایش داده است

مثال‌های استفاده

دفتر کار

دفتر کار
بررسی بعد از چاپ

برای کاهش خطای چاپی سابقه محاسبات را قبل از چاپ کردن بررسی کنید.

صرفه‌جویی در هزینه!

فروشگاه

فروشگاه
چاپ دوباره

رسید نسخه مشتری و نسخه فروشگاه یک سابقه را بدون نیاز به وارد کردن دوباره داده‌ها چاپ کنید.

صرفه‌جویی در وقت!


عملکردهای مفید


نمونه‌های چاپ

محاسبات تبدیل ارز

محاسبات تبدیل ارز

محاسبه مالیات

محاسبه مالیات

هزینه، قیمت فروش و حاشیه سود

محاسبه ساده هزینه، قیمت فروش و حاشیه سود

هزینه، قیمت فروش و حاشیه سود

نمونه چاپ

بررسی و تصحیح

بررسی و تصحیح

بررسی و تصحیح


 • -نمونه چاپ: HR-100RC
 • نمونه‌های LCD از مدل HR-100RC هستند.
 • تصویر مدل HR-100RC را نشان می‌دهد.

لینک‌های مرتبط