ماشین‌حساب‌های HEAVY DUTY

مجموعه محصولات

 • مدل رومیزی
  مدل رومیزی
 • DIGIT
  14 رقم
 • محاسبه مالیات
  محاسبه مالیات
 • انرژی خورشیدی و باتری
  انرژی خورشیدی و باتری
 • کلیدهای محکم و مقاوم
  کلیدهای محکم و مقاوم
 • مدل رومیزی
  مدل رومیزی
 • DIGIT
  12 رقم
 • محاسبه مالیات
  محاسبه مالیات
 • انرژی خورشیدی و باتری
  انرژی خورشیدی و باتری
 • کلیدهای محکم و مقاوم
  کلیدهای محکم و مقاوم
 • مدل رومیزی
  مدل رومیزی
 • DIGIT
  12 رقم
 • محاسبه مالیات
  محاسبه مالیات
 • انرژی خورشیدی و باتری
  انرژی خورشیدی و باتری
 • کلیدهای محکم و مقاوم
  کلیدهای محکم و مقاوم
 • مدل رومیزی
  مدل رومیزی
 • DIGIT
  10 رقم
 • محاسبه مالیات
  محاسبه مالیات
 • انرژی خورشیدی و باتری
  انرژی خورشیدی و باتری
 • کلیدهای محکم و مقاوم
  کلیدهای محکم و مقاوم
 • مدل رومیزی
  مدل رومیزی
 • DIGIT
  10 رقم
 • محاسبه مالیات
  محاسبه مالیات
 • انرژی خورشیدی و باتری
  انرژی خورشیدی و باتری
 • کلیدهای محکم و مقاوم
  کلیدهای محکم و مقاوم
 • مدل رومیزی
  مدل رومیزی
 • DIGIT
  12 رقم
 • بررسی تا 300 مرحله
  بررسی تا 300 مرحله
 • محاسبه مالیات
  محاسبه مالیات
 • انرژی خورشیدی و باتری
  انرژی خورشیدی و باتری
 • کلیدهای محکم و مقاوم
  کلیدهای محکم و مقاوم
 • مدل رومیزی
  مدل رومیزی
 • DIGIT
  10 رقم
 • بررسی تا 300 مرحله
  بررسی تا 300 مرحله
 • محاسبه مالیات
  محاسبه مالیات
 • انرژی خورشیدی و باتری
  انرژی خورشیدی و باتری
 • کلیدهای محکم و مقاوم
  کلیدهای محکم و مقاوم
 • مدل میز کوچک
  مدل میز کوچک
 • DIGIT
  14 رقم
 • محاسبه مالیات
  محاسبه مالیات
 • انرژی خورشیدی و باتری
  انرژی خورشیدی و باتری
 • کلیدهای محکم و مقاوم
  کلیدهای محکم و مقاوم
 • مدل میز کوچک
  مدل میز کوچک
 • DIGIT
  14 رقم
 • محاسبه مالیات
  محاسبه مالیات
 • انرژی خورشیدی و باتری
  انرژی خورشیدی و باتری
 • کلیدهای محکم و مقاوم
  کلیدهای محکم و مقاوم
 • مدل میز کوچک
  مدل میز کوچک
 • DIGIT
  12 رقم
 • محاسبه مالیات
  محاسبه مالیات
 • انرژی خورشیدی و باتری
  انرژی خورشیدی و باتری
 • کلیدهای محکم و مقاوم
  کلیدهای محکم و مقاوم
 • مدل میز کوچک
  مدل میز کوچک
 • DIGIT
  12 رقم
 • محاسبه مالیات
  محاسبه مالیات
 • انرژی خورشیدی و باتری
  انرژی خورشیدی و باتری
 • کلیدهای محکم و مقاوم
  کلیدهای محکم و مقاوم
 • مدل میز کوچک
  مدل میز کوچک
 • DIGIT
  10 رقم
 • محاسبه مالیات
  محاسبه مالیات
 • انرژی خورشیدی و باتری
  انرژی خورشیدی و باتری
 • کلیدهای محکم و مقاوم
  کلیدهای محکم و مقاوم
 • مدل میز کوچک
  مدل میز کوچک
 • DIGIT
  14 رقم
 • محاسبه مالیات
  محاسبه مالیات
 • انرژی خورشیدی و باتری
  انرژی خورشیدی و باتری
 • کلیدهای محکم و مقاوم
  کلیدهای محکم و مقاوم
 • مدل میز کوچک
  مدل میز کوچک
 • DIGIT
  14 رقم
 • محاسبه مالیات
  محاسبه مالیات
 • انرژی خورشیدی و باتری
  انرژی خورشیدی و باتری
 • کلیدهای محکم و مقاوم
  کلیدهای محکم و مقاوم
 • مدل میز کوچک
  مدل میز کوچک
 • DIGIT
  12 رقم
 • محاسبه مالیات
  محاسبه مالیات
 • انرژی خورشیدی و باتری
  انرژی خورشیدی و باتری
 • کلیدهای محکم و مقاوم
  کلیدهای محکم و مقاوم
 • مدل میز کوچک
  مدل میز کوچک
 • DIGIT
  12 رقم
 • محاسبه مالیات
  محاسبه مالیات
 • انرژی خورشیدی و باتری
  انرژی خورشیدی و باتری
 • کلیدهای محکم و مقاوم
  کلیدهای محکم و مقاوم

ویژگی‌ها

کلیدهای محکم و مقاوم

28 کلید، شامل کلیدهای عددی و حسابی، با تزریق پلاستیک از دو رنگ متفاوت، تولید شده‌اند. نشان‌های روی این 28 کلید پلاستیکی هستند، بدین معنا که پوسیده نمی‌شوند و رنگ آن‌ها محو نمی‌شود.

سطح مقطع کلید

گردش سه کلیدی

عملیات کلیدی در یک حالت بافر ذخیره می‌شوند تا حتی در هنگام ورود اطلاعات با سرعت بالا هیچ چیز از قلم نیفتد.

 • به استثنای DS-140TVS/120TVS

صفحه نمایش فوق بزرگ

صفحه نمایش بزرگتر خواندن داده‌ها را آسان‌تر می‌کند.

JS-40B

طرح کلید و حالت برجسته کلید

کلید‌ها به صورت ارگونومیک و طوری طراحی شده‌اند که با حرکت طبیعی انگشتان هماهنگ باشند.

طرح کلید و حالت برجسته کلید

پایه پهن لاستیکی

پایه پهن لاستیکی ماشین‌حساب از لیز خوردن آن در حین کار جلوگیری می‌کند.

پایه پهن لاستیکی
JS-40B

علائم دستور تابع

علامت (+،−،×،÷) روی صفحه نمایش نشان دهنده وضعیت عملیاتی است که در حال حاضر در حال انجام آن هستید.

علائم دستور تابع

کلیدهای لمسی بی‌صدا

در مقایسه با ماشین‌حساب‌های قبلی CASIO، کلید‌ها مخصوصاً طوری طراحی شده‌اند که موقع انجام کار تولید صدا نکنند تا به آرام‌تر بودن محیط کار کمک کنند.

TWP (قابلیت کار با دو منبع انرژی)

دستگاه در هنگام ناکافی بودن نور با باتری و در هنگام کافی بودن نور با انرژی خورشید کار می‌کند.

صفحه نمایش مورب قابل تنظیم

صفحه نمایش مورب، راحتی دید را تضمین می‌کند.

صفحه نمایش مورب قابل تنظیم
JS-140TVS
 • فقط JS-140TVS/120TVS.

بدنه‌ای باریک و تخت برای راحتی فوق‌العاده در حمل

این ماشین‌حساب با بدنه‌ای تخت و باریک و فقط 10 میلی‌متر ضخامت به راحتی در دست یا کیف دستی یا کوله پشتی جا می‌شود.

 • فقط JS-140TVS/120TVS.

لینک‌های مرتبط