استاندارد برای کسب و کار

مجموعه محصولات

 • مدل رومیزی
  مدل رومیزی
 • DIGIT
  16 رقم
 • محاسبه مالیات
  محاسبه مالیات
 • انرژی خورشیدی و باتری
  انرژی خورشیدی و باتری
 • مدل رومیزی
  مدل رومیزی
 • DIGIT
  14 رقم
 • محاسبه مالیات
  محاسبه مالیات
 • انرژی خورشیدی و باتری
  انرژی خورشیدی و باتری
 • مدل رومیزی
  مدل رومیزی
 • DIGIT
  12 رقم
 • محاسبه مالیات
  محاسبه مالیات
 • انرژی خورشیدی و باتری
  انرژی خورشیدی و باتری
 • مدل رومیزی
  مدل رومیزی
 • DIGIT
  12 رقم
 • محاسبه مالیات
  محاسبه مالیات
 • انرژی خورشیدی و باتری
  انرژی خورشیدی و باتری
 • مدل رومیزی
  مدل رومیزی
 • DIGIT
  12 رقم
 • محاسبه مالیات
  محاسبه مالیات
 • انرژی خورشیدی و باتری
  انرژی خورشیدی و باتری
 • مدل رومیزی
  مدل رومیزی
 • DIGIT
  12 رقم
 • محاسبه مالیات
  محاسبه مالیات
 • انرژی خورشیدی و باتری
  انرژی خورشیدی و باتری
 • مدل میز کوچک
  مدل میز کوچک
 • DIGIT
  12 رقم
 • محاسبه مالیات
  محاسبه مالیات
 • انرژی خورشیدی و باتری
  انرژی خورشیدی و باتری
 • مدل میز کوچک
  مدل میز کوچک
 • DIGIT
  12 رقم
 • محاسبه مالیات
  محاسبه مالیات
 • انرژی خورشیدی و باتری
  انرژی خورشیدی و باتری
 • مدل میز کوچک
  مدل میز کوچک
 • DIGIT
  12 رقم
 • محاسبه مالیات
  محاسبه مالیات
 • انرژی خورشیدی و باتری
  انرژی خورشیدی و باتری
 • مدل میز فوق کوچک
  مدل میز فوق کوچک
 • DIGIT
  12 رقم
 • محاسبه مالیات
  محاسبه مالیات
 • انرژی خورشیدی و باتری
  انرژی خورشیدی و باتری
 • مدل میز فوق کوچک
  مدل میز فوق کوچک
 • DIGIT
  12 رقم
 • محاسبه مالیات
  محاسبه مالیات
 • انرژی خورشیدی و باتری
  انرژی خورشیدی و باتری
 • مدل میز فوق کوچک
  مدل میز فوق کوچک
 • DIGIT
  10 رقم
 • محاسبه مالیات
  محاسبه مالیات
 • انرژی خورشیدی و باتری
  انرژی خورشیدی و باتری
 • مدل میز فوق کوچک
  مدل میز فوق کوچک
 • DIGIT
  8 رقم
 • محاسبه مالیات
  محاسبه مالیات
 • انرژی خورشیدی و باتری
  انرژی خورشیدی و باتری
 • مدل میز فوق کوچک
  مدل میز فوق کوچک
 • DIGIT
  12 رقم
 • محاسبه مالیات
  محاسبه مالیات
 • انرژی خورشیدی و باتری
  انرژی خورشیدی و باتری
 • مدل میز فوق کوچک
  مدل میز فوق کوچک
 • DIGIT
  10 رقم
 • محاسبه مالیات
  محاسبه مالیات
 • انرژی خورشیدی و باتری
  انرژی خورشیدی و باتری
 • مدل میز فوق کوچک
  مدل میز فوق کوچک
 • DIGIT
  8 رقم
 • محاسبه مالیات
  محاسبه مالیات
 • انرژی خورشیدی و باتری
  انرژی خورشیدی و باتری
 • مدل رومیزی
  مدل رومیزی
 • DIGIT
  16 رقم
 • محاسبه مالیات
  محاسبه مالیات
 • انرژی خورشیدی و باتری
  انرژی خورشیدی و باتری
 • مدل رومیزی
  مدل رومیزی
 • DIGIT
  14 رقم
 • محاسبه مالیات
  محاسبه مالیات
 • انرژی خورشیدی و باتری
  انرژی خورشیدی و باتری
 • مدل رومیزی
  مدل رومیزی
 • DIGIT
  12 رقم
 • محاسبه مالیات
  محاسبه مالیات
 • انرژی خورشیدی و باتری
  انرژی خورشیدی و باتری
 • مدل رومیزی
  مدل رومیزی
 • DIGIT
  12 رقم
 • محاسبه مالیات
  محاسبه مالیات
 • انرژی خورشیدی و باتری
  انرژی خورشیدی و باتری
 • مدل رومیزی
  مدل رومیزی
 • DIGIT
  12 رقم
 • محاسبه مالیات
  محاسبه مالیات
 • انرژی خورشیدی و باتری
  انرژی خورشیدی و باتری
 • مدل میز کوچک
  مدل میز کوچک
 • DIGIT
  12 رقم
 • محاسبه مالیات
  محاسبه مالیات
 • انرژی خورشیدی و باتری
  انرژی خورشیدی و باتری
 • مدل میز کوچک
  مدل میز کوچک
 • DIGIT
  12 رقم
 • محاسبه مالیات
  محاسبه مالیات
 • انرژی خورشیدی و باتری
  انرژی خورشیدی و باتری
 • مدل میز فوق کوچک
  مدل میز فوق کوچک
 • DIGIT
  12 رقم
 • محاسبه مالیات
  محاسبه مالیات
 • انرژی خورشیدی و باتری
  انرژی خورشیدی و باتری
 • مدل میز فوق کوچک
  مدل میز فوق کوچک
 • DIGIT
  10 رقم
 • محاسبه مالیات
  محاسبه مالیات
 • انرژی خورشیدی و باتری
  انرژی خورشیدی و باتری
 • مدل میز فوق کوچک
  مدل میز فوق کوچک
 • DIGIT
  8 رقم
 • محاسبه مالیات
  محاسبه مالیات
 • انرژی خورشیدی و باتری
  انرژی خورشیدی و باتری
 • مدل میز فوق کوچک
  مدل میز فوق کوچک
 • DIGIT
  12 رقم
 • محاسبه مالیات
  محاسبه مالیات
 • انرژی خورشیدی و باتری
  انرژی خورشیدی و باتری
 • مدل میز فوق کوچک
  مدل میز فوق کوچک
 • DIGIT
  10 رقم
 • محاسبه مالیات
  محاسبه مالیات
 • انرژی خورشیدی و باتری
  انرژی خورشیدی و باتری
 • مدل میز فوق کوچک
  مدل میز فوق کوچک
 • DIGIT
  8 رقم
 • محاسبه مالیات
  محاسبه مالیات
 • انرژی خورشیدی و باتری
  انرژی خورشیدی و باتری

ویژگی‌ها

با کارایی بهینه و قابلیت‌های طراحی برای کاربران تجاری

با کارایی بهینه و قابلیت‌های طراحی برای کاربران تجاری

کارایی

صفحه نمایش فوق بزرگ با نوشته‌هایی که به آسانی خوانده می‌شوند

نمایانی فوق‌العاده از محاسبات بدون خطا و دقیق پشتیبانی می‌کند

صفحه نمایش فوق بزرگ با نوشته‌هایی که به آسانی خوانده می‌شوند

چیدمان کلید و شکل آن برای وارد کردن آسان داده‌ها طراحی شده است

چیدمان آسان و شکل کلید که از ردیف به ردیف فرق می‌کند تا ایجاد تفاوت در حرکت انگشتان امکان‌پذیر شود.

چیدمان کلید و شکل آن برای وارد کردن آسان داده‌ها طراحی شده است

لمس کردن راحت کلیدها که انگشتان را خسته نمی‌کند (مدل رومیزی)

لمس راحت کلید که انگشتان شما را خسته نمی‌کند

ساختار ضد ضربه آن در داخل هر کلیدی نصب شده تا لایه‌ای نرم ایجاد کند. طراحی راحت آن به لطف پیکربندی دومرحله‌ای لمس، امکان استفاده از ماشین حساب به مدت طولانی و بدون احساس خستگی را فراهم می‌آورد

لمس راحت کلید که انگشتان شما را خسته نمی‌کند

شکل گرد و قاب قالب‌ریزی شده که کار کردن با آن را آسان می‌کند

شکل گرد و قاب قالب‌ریزی شده که کار کردن با آن را آسان می‌کند

بدنه گرد، که کمی در پشت برآمده است، احساسی راحت در دست ایجاد می‌کند. شکل ویژه پانل امکان قرار گرفتن ماشین حساب در دست و تمرکز بر محاسبه را فراهم می‌آورد.

علائم دستور تابع

علامت (+،−،×،÷) روی صفحه نمایش نشان دهنده وضعیت عملیاتی است که در حال حاضر در حال انجام آن هستید.

علائم دستور تابع
 • به استثنای DM-1600F/1400F

انرژی خورشیدی و باتری

دستگاه در هنگام ناکافی بودن نور با باتری و در هنگام کافی بودن نور با انرژی خورشید کار می‌کند.

طراحی

سه رنگ که شخصیت شما را بیان می‌کند

سه گزینه رنگ در دسترس است: صورتی متالیک جذاب، خاکستری متالیک و سورمه‌ای.

سه رنگ که شخصیت شما را بیان می‌کند

هماهنگی رنگی که زیبایی‌ای در عملکرد ایجاد می‌کند

ترکیبی از رنگ اصلی و فرعی روی کلیدها قابلیت طراحی و نمایانی آن را بهتر می‌کند، و زیبایی عملکردی خارق‌العاده‌ای به آن می‌دهد

هماهنگی رنگی که زیبایی‌ای در عملکرد ایجاد می‌کند

صفحه فلزی ماشین‌حساب حسی از تجمل ایجاد می‌کند.

طراحی پانل فلزی آن حسی از تجملات ایجاد می‌کند که برای دفتر کار مناسب است

صفحه فلزی ماشین‌حساب حسی از تجمل ایجاد می‌کند.

بدنه ماشین‌حساب خوش‌فرم و زیبا است.

منحنی‌های ملایم سطح بدنه آن ظاهری زیبا و پویا ایجاد می‌کند. ساختار خوش‌فرم ماشین‌حساب زیبایی طرح را بیان می‌کند.

بدنه ماشین‌حساب خوش‌فرم و زیبا است.

لینک‌های مرتبط