Privia 數位鋼琴

Privia 數位鋼琴

系列

PX-S3000

PX-S3000

真實鋼琴般的音色與質感,音色和節奏豐富過人,待您探索。

 • AiR 音源
 • 琴鍵數目 88 個
  琴鍵數目 88 個
 • 智能音階琴鎚動作鍵盤
 • 觸鍵感應:5 種敏感度
 • 最大多重音 192 個
 • 700 種內建音色
 • 200 種內建節奏
PX-S1000

PX-S1000

選購顏色

 • PX-S1000 紅色
 • PX-S1000 黑色
 • PX-S1000 白色

全新 Privia 鋼琴體驗,風格與音色皆有所演變。

 • AiR 音源
 • 琴鍵數目 88 個
  琴鍵數目 88 個
 • 智能音階琴鎚動作鍵盤
 • 觸鍵感應:5 種敏感度
 • 最大多重音 192 個
 • 18 種內建音色
 • AiR 音源
 • 琴鍵數目 88 個
  琴鍵數目 88 個
 • 琴鎚動作鍵盤
 • 觸鍵感應:3 種敏感度
 • 最大多重音 256 個
 • AiR 音源
 • 琴鍵數目 88 個
  琴鍵數目 88 個
 • 琴鎚動作鍵盤
 • 觸鍵感應:3 種敏感度
 • 最大多重音 256 個
 • 650 種內建音色
 • 220 種內建節奏
 • AiR 音源
 • 琴鍵數目 88 個
  琴鍵數目 88 個
 • 琴鎚動作鍵盤
 • 觸鍵感應:3 種敏感度
 • 最大多重音 128 個
 • 550 種內建音色
 • 200 種內建節奏
PX-160

PX-160

選購顏色

 • PX-160 香檳金
 • PX-160 Black
 • AiR 音源
 • 琴鍵數目 88 個
  琴鍵數目 88 個
 • 琴鎚動作鍵盤
 • 觸鍵感應:3 種敏感度
 • 最大多重音 128 個
 • 18 種內建音色
PX-870

PX-870

選購顏色

 • PX-870 黑木紋表面
 • PX-870 白木紋表面
 • PX-870 橡木紋表面
 • AiR 音源
 • 琴鍵數目 88 個
  琴鍵數目 88 個
 • 琴鎚動作鍵盤
 • 觸鍵感應:3 種敏感度
 • 最大多重音 256 個
 • 19 種內建音色
 • AiR 音源
 • 琴鍵數目 88 個
  琴鍵數目 88 個
 • 琴鎚動作鍵盤
 • 觸鍵感應:3 種敏感度
 • 最大多重音 128 個
 • 250 種內建音色
PX-770

PX-770

選購顏色

 • PX-770 黑木紋表面
 • PX-770 白木紋表面
 • PX-770 橡木紋表面
 • AiR 音源
 • 琴鍵數目 88 個
  琴鍵數目 88 個
 • 琴鎚動作鍵盤
 • 觸鍵感應:3 種敏感度
 • 最大多重音 128 個
 • 19 種內建音色

相關連結