Trang chủ > Máy tính >

Máy tính kiểm tra

Được trang bị các tính năng chuyên biệt.

Dòng sản phẩm

 • DJ-240D

   • 150 bước kiểm tra
   • Màn hình hiển thị số được bản địa hóa
   • Loại để bàn
   • 38(C) × 146(R) × 219(D) mm
 • DJ-220D

   • 150 bước kiểm tra
   • Màn hình hiển thị số được bản địa hóa
   • Loại để bàn
   • 38(C) × 146(R) × 219(D) mm
 • DJ-120D

   • 150 bước kiểm tra
   • Màn hình hiển thị số được bản địa hóa
   • Loại để bàn
   • 35(C) × 140(R) × 191(D) mm
 • JJ-120D

   • 150 bước kiểm tra
   • Màn hình hiển thị số được bản địa hóa
   • Loại để bàn gọn nhẹ
   • 25,2(C) × 107(R) × 178,5(D) mm
 • MJ-120D

   • 150 bước kiểm tra
   • Màn hình hiển thị số được bản địa hóa
   • Loại để bàn mini
   • 30,1(C) × 123(R) × 140(D) mm
   • Đen
 • MJ-120D-BU

   • 150 bước kiểm tra
   • Màn hình hiển thị số được bản địa hóa
   • Loại để bàn mini
   • 30,1(C) × 123(R) × 140(D) mm
   • Xanh lam
 • MJ-120D-WE

   • 150 bước kiểm tra
   • Màn hình hiển thị số được bản địa hóa
   • Loại để bàn mini
   • 30,1(C) × 123(R) × 140(D) mm
   • Trắng
 • MJ-100D

   • 150 bước kiểm tra
   • Màn hình hiển thị số được bản địa hóa
   • Loại để bàn mini
   • 30,1(C) × 123(R) × 140(D) mm
 • MJ-12D

   • 150 bước kiểm tra
   • Màn hình hiển thị số được bản địa hóa
   • Loại để bàn mini
   • 30,1(C) × 123(R) × 140(D) mm
 • MJ-12VC-BU

   • 150 bước kiểm tra
   • Màn hình hiển thị số được bản địa hóa
   • Loại để bàn mini
   • 26,2(C) × 105,5(R) × 144(D) mm
 • MJ-12VC-GN

   • 150 bước kiểm tra
   • Màn hình hiển thị số được bản địa hóa
   • Loại để bàn mini
   • 26,2(C) × 105,5(R) × 144(D) mm
 • MJ-12VC-RD

   • 150 bước kiểm tra
   • Màn hình hiển thị số được bản địa hóa
   • Loại để bàn mini
   • 26,2(C) × 105,5(R) × 144(D) mm
 • MJ-12VC-RG

   • 150 bước kiểm tra
   • Màn hình hiển thị số được bản địa hóa
   • Loại để bàn mini
   • 26,2(C) × 105,5(R) × 144(D) mm
 • MJ-12VC-WE

   • 150 bước kiểm tra
   • Màn hình hiển thị số được bản địa hóa
   • Loại để bàn mini
   • 26,2(C) × 105,5(R) × 144(D) mm
 • NJ-120D-BK

   • 150 bước kiểm tra
   • Màn hình hiển thị số được bản địa hóa
   • Loại di động
   • 7,5(C) × 70(R) × 108,5(D) mm
   • Đen
 • NJ-120D-BU

   • 150 bước kiểm tra
   • Màn hình hiển thị số được bản địa hóa
   • Loại di động
   • 7,5(C) × 70(R) × 108,5(D) mm
   • Xanh lam
 • NJ-120D-RD

   • 150 bước kiểm tra
   • Màn hình hiển thị số được bản địa hóa
   • Loại di động
   • 7,5(C) × 70(R) × 108,5(D) mm
   • Đỏ
 

Tính năng

150 bước KIỂM TRA

Xem lại và xem lại tự động

Máy tính lưu trữ tới 150 bước trong bộ nhớ mà bạn có thể cuộn qua bằng cách sử dụng các phím .

Xem lại tới 150 bước tính.

Xem lại tự động bằng cách bấm một nút duy nhất!

Chèn / xóa

* Chỉ dành cho DJ-240D / DJ-220D.

Thêm hoặc xóa các bước khỏi cách tính.


Bạn có thể thêm hoặc xóa các bước khỏi Bộ nhớ tính toán. Lưu ý rằng nếu số lượng các bước trong Bộ nhớ tính toán vượt quá 150, bạn sẽ không thể xem lại các bước đó sau này.

Bộ nhớ trả lời

* Chỉ dành cho DJ-240D / DJ-220D.

Truy xuất kết quả tính toán trước và sử dụng kết quả đó trong phép tính tiếp theo!

Kiểm tra lại

* Chỉ dành cho DJ-240D / DJ-220D.

So sánh kết quả của hai cách tính!

Đi đến

Chuyển đến bước tính cụ thể bằng cách bấm vào một nút duy nhất.

 

Thao tác đơn giản, dễ dàng

Chính xác

Trong khi xem lại một tính toán, bạn có thể thực hiện các thay đổi đối với giá trị cũng như toán tử và thực hiện lại để nhận kết quả mới.

Kiểm tra lại

Tổng cộng (Trừ MJ-120D, MJ-100D)

Tự động lấy tổng các kết quả của các phép tính khác nhau.

Màn hình hiển thị số được bản địa hóa

Hỗ trợ các định dạng địa phương về dấu phân tách số

Chọn từ bốn định dạng dấu phân tách số (Chuẩn, Châu Âu, Tự nhiên và Ấn Độ) và chọn dấu phẩy hoặc dấu chấm làm dấu thập phân. Định cấu hình định dạng màn hình hiển thị yêu thích của bạn để ngăn các lỗi tính toán và tăng tính tiện lợi.

 

Kiểu A

Kiểu B

Kiểu C

Ấn Độ

Đi đến

Chọn trước hai định dạng dấu phân tách số và chuyển đổi giữa hai định dạng đó theo công việc.

 

Để chuyển đổi giữa các định dạng, chỉ cần bấm phím DISP!

Kiểu A

‹Ví dụ 1›

Kiểu B

Kiểu A

‹Ví dụ 2›

Ấn Độ

* Các mẫu LCD là từ DJ-240D.

Đầu trang

Chia sẻ trang này

In trang nàyIn trang này