บริษัท

CASIO MARKETING THAILAND

ภาษาไทย

ชื่อบริษัท บริษัท คาสิโอ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ 208 อาคาร 208 วายเลสโร้ด ยูนิตที่ 803 ชั้น 8
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ก่อตั้ง กรกฎาคม 2557
เริ่มดำเนินการ 1 กันยายน 2557
กรรมการผู้จัดการ โคจิ ชินโจ
ทุนจัดตั้งบริษัท 100 ล้านบาท
ธุระกิจ การขายและการตลาดของผลิตภัณฑ์คาสิโอในประเทศไทย
เบอร์โทร 02-651-4588
เบอร์แฟกซ์ 02-651-4466

English

Company Name CASIO MARKETING (THAILAND) CO., LTD.
Location 208, 208 Wireless Road Building, Unit 803, 8th Floor
Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Established July 2014
Operations commenced September 1, 2014
Managing Director Koji Shinjo
Capital Thai Baht 100 million
Business Sales and marketing of Casio products in Thailand
TEL 02-651-4588
FAX 02-651-4466